Specjalista
Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu
Wrocław
51 dni temu
Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 77762

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa, przy monitorze ekranowym powyżej 4 h dziennie,


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


- pomieszczenia biurowe


- wyjazdy służbowe


Narzędzia pracy:


- komputer stacjonarny i sprzęt biurowy,


- praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Zakres zadań

 • realizuje zadania informacyjne Urzędu w zakresie: współpracy z organami, instytucjami, mediami, prowadzenia stron internetowych Urzędu oraz mediów społecznościowych, a także uczestniczy w organizowaniu i dokumentowaniu wydarzeń spotkań, seminariów, konferencji oraz przygotowuje materiały informacyjne;
 • zajmuje się kontrolą, analizą i oceną procedur, instrukcji, zasad i mechanizmów obowiązujących w Urzędzie w celu zapewnienia funkcjonowania i realizacji kontroli zarządczej;
 • prowadzi i analizuje wewnętrzne dane statystyczne Urzędu;
 • udziela odpowiedzi w ramach udostępniania informacji publicznej, skarg, wniosków i zapytań;
 • ewidencjonuje dokumentację przy obsłudze prawnej Urzędu;
 • współpracuje z sekretarzem Dyrektora Urzędu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe na kierunku prawo, zarządzanie, administracja, dziennikarstwo, komunikacja społeczna lub innym
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Umiejętności wnioskowania i formułowania wniosków
 • Bardzo dobra organizacja pracy i nastawienie na realizację celów
 • Dyspozycyjność
 • Umiejętność współpracy zespołowej
 • Wysoko rozwinięte zdolności analityczne i komunikacyjne
 • Terminowość, samodzielność, sumienność i dokładność w wykonywaniu zadań
 • Dobra znajomość obsługi komputera (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, poczta elektroniczna) i innych urządzeń biurowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka niemieckiego i/lub angielskiego
 • Mile widziane doświadczenie minimum 1 roczne w przeprowadzaniu kontroli wewnętrznej
 • Doświadczenie we współpracy z instytucjami i/lub mediami
 • Doświadczenie w organizacji seminariów i konferencji
 • Prawo jazdy kategorii B