Specjalista
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Zielona Góra
55 dni temu
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Zielona Góra
Ogłoszenie o naborze Nr 77761

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


-  krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac i są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, 
praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.
 


 

Zakres zadań

 • prowadzi gospodarkę transporotowo - sprzętową w Oddziale w tym: ewidencjonuje pojazdy, rejestruje, ubezpiecza, nadzoruje obsługę techniczną, naprawy i remonty oraz przygotowuje dokumenty do postepowań o zamówienia publiczne na zakup i remonty pojazdów i sprzęt drogowy jak również prowadzi nadzór nad prawidłowym prowadzeniem gospodarki transportowo - sprzętowej w Rejonach;
 • prowadzi nadzór nad prawidłową eksploatacją urządzeń technicznych i sprzętu będącego na wyposażeniu Oddziału;
 • prowadzi całokształt spraw związanych z gospodarką energetyczno – paliwową, tj. dokonuje weryfikacji ilości pobranego i zużytego paliwa przez pojazdy Oddziału, prowadzi nadzór nad prawidłowością gospodarki paliwowej w Rejonach, dokonuje analiz zużycia paliwa i przygotowuje dane i propozycje do ustalenia norm zużycia oraz przygotowuje dokumenty do postepowania o zamówienia publiczne na zakup paliwa do pieców c.o. w Oddziale i Rejonach;
 • prowadzi sprawy związane z wyposażeniem służb oraz zapleczy w sprzęt i środki łączności, przygotowuje zamówienia oraz dokumenty do postepowań o zamówienia publiczne na dostawy sprzętu jak również naprawy i remonty sprzętu;
 • prowadzi ewidencje środków trwałych będących na wyposażeniu zaplecza Oddziału;
 • sporządza sprawozdania dotyczące informacji w zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat z tytułu wprowadzania gazów i pyłów do powietrza pochodzących ze źródeł mobilnych oraz z lokalnych kotłowni;
 • prowadzi sprawy związane z ubezpieczeniem posiadanego majątku, obejmującego ubezpieczenia komunikacyjne;
 • przygotowuje dokumenty do postepowań o zamówienia publiczne na wykonywanie usługi dozorowania i ochrony mienia.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie gospodarki transporotowo – sprzętowej i energetyczno – paliwowej
 • znajomość przepisów prawa zamówień publicznych;
 • znajomość ustawy o ochronie środowiska w zakresie korzystania ze środowiska oraz wprowadzania gazów i pyłów do powietrza;
 • znajomość eksploatacji pojazdów;
 • umiejętność obsługi komputera, w tym pakietu MS Office;
 • prawo jazdy kat. B;
 • kompetencje: umiejętność analitycznego myślenia, umiejętność pracy w zespole, rzetelność i terminowość, umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, preryjny i zwięzły.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z Prawa zamówień publicznych