Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Specjalista
Komenda Powiatowa Policji w Zgorzelcu
Zgorzelec
49 dni temu
Komenda Powiatowa Policji w Zgorzelcu
Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Zgorzelec
Ogłoszenie o naborze Nr 79523

Warunki pracy

-praca wymaga szczególnej koncetracji


-praca wymaga przemieszczania się pomiędzy piętrami budynku( brak windy i podjazdów)


-praca wymagająca sprawnego narządu mowy, wzroku, słuchu i sprawności obu rąk


-praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, przy sztucznym i naturalnym oświetleniu


-obsługa urządzeń biurowych (kserokopiarka, drukarka, fax)


-wymuszona pozycja ciała-siedząca

Zakres zadań

 • prowadzenie pełnej obsługi kadrowej policjantów KPP w Zgorzelcu wraz z prowadzeniem akt osobowych
 • realizowanie w pełnym zakresie zadań związanych z naborem kandydatów do pracy i służby w policji
 • opracowywanie meldunków dotyczących stanu dyscypliny oraz comiesięczne meldunki o stanie kadr
 • prowadzenie obsługi elektronicznego dziennika korespondencyjnego Zespołu Kadr i Szkolenia
 • wykonywanie czynności sprawdzających w zakresie sporządzania dokumentacji kadrowej
 • przygotowywanie dokumentów stanowiących podstawę do wydania decyzji emerytalno-rentowej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość ustawy o Policji,
 • biegła znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych
 • rzetelność, terminowość
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty