Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Specjalista
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Człuchów
60 dni temu
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Człuchów
Ogłoszenie o naborze Nr 81765

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


-        obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy komputerze.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


-        praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych, 


-        budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju prac, budynek nie przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo – brak toalet  przystosowanych dla osób niepełnosprawnych,


-        praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,


-        praca w terenie – wyjazdy w teren, w charakterze kierującego samochodem służbowym, nieprzystosowanym do używania przez osoby z niepełnosprawnością ruchową.

Zakres zadań

 • Prowadzi sprawy związane z organizacją ruchu drogowego (oznakowanie pionowe i poziome, stałe i tymczasowe), utrzymanie sygnalizacji świetlnej; współpracuje z Kierownikami Służby Liniowej przy dokonywaniu objazdów dróg, zlecaniu i odbiorach robót z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach realizacji programów rządowych
 • Prowadzi Bank Danych Drogowych w zakresie ewidencji oraz administrowania systemu
 • Współpracuje z ekipami wykonującymi pomiary ruchu na sieci drogowej, kontrola wykonujących pomiary oraz wprowadzanie danych do systemu
 • Przygotowuje zlecenia i umowy na roboty, usługi i dostawy w zakresach nie objętych ustawą Prawo Zamówień Publicznych
 • Przygotowuje Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz obsługa Komisji Przetargowych wraz z opracowaniem niezbędnych dokumentów, prowadzeniem korespondencji w tym zakresie łącznie z umowami oraz umieszczanie ogłoszeń na portalach internetowych
 • Zbiera dane w systemach wymagających codziennego i okresowego generowania informacji
 • Prowadzenie spraw dotyczących organizacji ruchu drogowego
 • Uczestniczy w wiosennych i jesiennych objazdach dróg z Policją

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość przepisów z zakresu: Ustawy o drogach publicznych, Prawo o ruchu drogowym, Prawo zamówień publicznych, kodeks postępowania administracyjnego
 • Znajomość sieci drogowej i podziału administracyjnego obszaru działania Oddziału ze szczególnym uwzględnieniem terenu administrowanego przez Rejon
 • Znajomość zagadnień z inżynierii ruchu
 • Praktyczna znajomość pakietu MS-Office
 • Kompetencje: • wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, • rzetelność, • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, • współpraca, • komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty