Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Specjalista
Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie
Warszawa
12 dni temu
Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 84285

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
• wejście do budynku „A” i „D” przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością,
• węzeł sanitarny, szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne, platformy podjazdowe na schodach oraz windy przystosowane
do potrzeb osób z niepełnosprawnością,
• mogą pojawić się trudności lub możliwa pomoc osób trzecich dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu


Inne warunki, dotyczące charakteru stanowiska pracy:
• praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner


• wysiłek fizyczny


• zagrożenie korupcją


• permanentna obsługa klientów zewnętrznych


• rekrutacja zdalna (cały proces, od aplikowania do rozmowy kwalifikacyjnej, jest prowadzony zdalnie, bez wychodzenia z domu)

Zakres zadań

 • Realizuje zadania związane z obsługą korespondencji w Ministerstwie, w tym: przyjmuje i rejestruje w systemie elektronicznym (EZD) korespondencję przychodzącą do Ministerstwa za pośrednictwem operatora pocztowego, wymiany międzyresortowej oraz wpływającej bezpośrednio do Kancelarii; przygotowuje przesyłki do wysyłki za pośrednictwem operatora pocztowego, punktu wymiany międzyresortowej; dostarcza korespondencję z Ministerstwa do Punktu wymiany międzyresortowej i odbiera korespondencję dla Ministerstwa; przyjmuje korespondencję na wysyłkę kurierską i ją realizuje; przekazuje przesyłki niejawne do Kancelarii Tajnej Ministerstwa;
 • Obsługuje Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) w zakresie korespondencji kierowanej do Ministerstwa; skrzynkę elektroniczną w zakresie odbierania i drukowania faktur wpływających na adres faktury@mi.gov.pl, a następnie rejestruje i przekazuje do odpowiednich komórek organizacyjnych; skrzynkę elektroniczną kancelaria@mi.gov.pl polegająca na rejestrowaniu wiadomości i przekazywaniu ich do odpowiednich komórek organizacyjnych; sekretariaty kierownictwa Ministerstwa w zakresie roznoszenia zarejestrowanej korespondencji zewnętrznej, prasy oraz korespondencji wewnętrznej; komórki organizacyjne w zakresie usług poligraficznych;
 • Realizuje zadania związane z obsługą składu chronologicznego tj. przyjmuje, wypożycza, wyrejestrowuje dokumentację zgromadzoną w składzie pracownikom MI;
 • Obsługuje telefonicznie interesantów zewnętrznych i wewnętrznych oraz bezpośrednio obsługuje klientów zewnętrznych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego pracy w administracji publicznej
 • wiedza merytoryczna w zakresie prawa finansów publicznych i procedur budżetowych
 • znajomość struktury organizacyjnej oraz ogólna wiedza dotycząca zadań poszczególnych komórek organizacyjnych
 • Skuteczna komunikacja
 • Umiejętność organizacji pracy i zorientowanie na osiąganie celów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe