Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Specjalista
Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie
Warszawa
7 dni temu
Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie
Dyrektor Generalny Urzędu poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 114458

Warunki pracy

Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin. 


Siedziba Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych mieści się w Al. Jerozolimskich 181C, w budynku C kompleksu Adgar, który jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się. W budynku znajdują się windy, które umożliwiają dostęp do wszystkich pięter budynku, brak jest barier w postaci progów i wąskich drzwi. Na poziomie 0 w holu budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo.


Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.


W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla (poza oznaczeniami przycisków wind) ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.


Szczegółowe informacje na temat dostępności Urzędu dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się w deklaracji dostępności.

Zakres zadań

 • Udzielanie stałego wsparcia użytkownikom systemów informatycznych Urzędu w ramach I linii wsparcia, przy ścisłej współpracy z pracownikami Wydziału Monitorowania i Utrzymania Systemów Informatycznych
 • Przygotowywanie stanowisk roboczych dla pracowników Urzędu poprzez instalację i konfigurację stanowisk roboczych wraz z przydzielonym oprogramowaniem oraz nadawanie użytkownikom niezbędnych, przysługujących im uprawnień
 • Prowadzenie ewidencji zgłoszeń problemów ze strony użytkowników systemów informatycznych i koordynowanie działań podejmowanych w ramach ich wyeliminowania
 • Przeprowadzanie przeglądów stanowisk roboczych pracowników i współpracowników Urzędu
 • Współpraca przy prowadzeniu ewidencji sprzętu i oprogramowania informatycznego
 • Bieżąca obsługa systemów informatycznych wspierających pracę wydziału
 • Współudział w pracach wdrożeniowych i integracyjnych prowadzonych w Urzędzie, w tym udział w pracach zespołów roboczych powoływanych w Urzędzie
 • Realizacja zadań związanych z planowaniem oraz z zarządzaniem zasobami informatycznymi Urzędu

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie obsługi specjalistycznych systemów
informatycznych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Dobra organizacja pracy, umiejętność planowania zadań i ustalania priorytetów, dokładność w realizacji zadań
 • Umiejętność szybkiego przyswajania wiedzy i wykorzystywania jej w praktyce
 • Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność argumentowania
 • Umiejętność kreatywnego myślenia i podejmowania inicjatywy
 • Podstawowa znajomość pracy systemu help-desk, takich jak ManageEngine Service Desk Plus
 • Podstawowa znajomość systemów operacyjnych MS Windows, MS Windows Server (usługi AD, konfiguracja, administracja)
 • Praktyczna znajomość produktów pakietu MS Office
 • Praktyczna znajomość zagadnień związanych z ochroną poczty elektronicznej
 • Praktyczna znajomość wdrażania i utrzymywania rozwiązań antywirusowych stacji klienckich i systemów serwerowych
 • Podstawowa znajomość systemów operacyjnych firmy Apple
 • Podstawowa znajomość systemu operacyjnego Android
 • umiejętność planowania bieżących potrzeb wydziału
 • Przeszkolenie w zakresie zasad ochrony danych osobowych albo oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie przeszkolenia
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Podstawowa znajomość warunków pracy w środowisku wirtualizacji serwerów VMWare
 • Praktyczna znajomość systemu Linux
 • Podstawowa znajomość usług sieciowych: DNS, DHCP
 • Znajomość technologii i działania podpisu kwalifikowanego i niekwalifikowanego, PKI

Podobne oferty