Starszy asystent laboratoryjny

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Bydgoszcz

187 dni temu

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy asystent laboratoryjny
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Ogłoszenie o naborze Nr 62489

Warunki pracy

praca wykonywana przy komputerze i elektronicznych urządzeniach badawczych, podczas oględzin praca w terenie w różnych warunkach atmosferycznych i terenowych, używanie środków chemicznych, w pionowych ciągach komunikacyjnych głównego budynku jest winda osobowa, podjazdy dla niepełnosprawnych oraz toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych, brak pojazdu przeznaczonego dla osoby niepełnosprawnej

Zakres zadań

 • realizowanie zleceń technicznych z zakresu badań informatycznych obejmujących zabezpieczenie danych z komputerów i dysków, wykonywanie kopii nośników danych, zgrywanie zawartości telefonów komórkowych, przeglądanie i wstępna selekcja plików oraz konwertowanie plików
 • branie udziału w oględzinach miejsc zdarzeń, oględzinach zwłok i innych czynnościach procesowych
 • administrowanie siecią komputerową i serwerami sieci Laboratorium Kryminalistycznego oraz nadzorowanie ich funkcjonowania
 • serwisowanie i konfigurowanie sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych Laboratorium Kryminalistycznego oraz zainstalowanego na tym sprzęcie oprogramowania
 • tworzenie aplikacji, zestawień statystycznych niezbędnych do funkcjonowania laboratorium
 • uczestniczenie w szkoleniach, sympozjach i innych formach kształcenia organizowanych przez jednostki policji oraz podmioty zewnętrzne
 • branie udziału w rozprawach sądowych i innych czynnościach procesowych w charakterze certyfikowanego specjalisty

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe o kierunku informatyka lub pokrewnym
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub zgoda na postępowanie sprawdzające
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • świadectwo CLKP certyfikowanego specjalisty z zakresu badań informatycznych
 • znajomość języka angielskiego na poziomie min. A1
 • prawo jazdy
 • znajomość komputerowych systemów operacyjnych
 • znajomość budowy komputerów, oprogramowania typu forensic, edytorów tekstu i arkuszy kalkulacyjnych
 • umiejętność działania w sytuacjach nieprzewidywalnych i stresowych