Starszy informatyk

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Wyszkowie

Wyszków

114 dni temu

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Wyszkowie
Komendant poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy informatyk
Miejsce pracy: Wyszków
Ogłoszenie o naborze Nr 52023

Warunki pracy

- nie występują szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy;
- praca wymagająca użytkowania sprzętu biurowego ( komputer powyżej 4 godzin dzienne, drukarka, niszczarka, xero );
- praca w stresie;
- wyjazdy służbowe;
-pomieszczenia znajdują się na I piętrze – brak windy;
-brak toalet dostosowanych do potrzeb niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Zapewnienie właściwej eksploatacji sprzętu teleinformatycznego.
 • Administrowanie siecią jawną i niejawną.
 • Zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzanych danych oraz ochrony systemów teleinformatycznych WKU.
 • Planowanie rozbudowy systemów teleinformatycznych.
 • Uaktualnianie dokumentacji mobilizacyjnej w zakresie łączności.
 • Organizowanie szkoleń z zakresu wykorzystania specjalistycznego oprogramowania eksploatowanego w WKU dla użytkowników systemów teleinformatycznych.
 • Prowadzenie kontroli stanu technicznego systemów teleinformatycznych.
 • Prowadzenie systematycznych kontroli eksploatowanych urządzeń i sieci teleinformatycznych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe informatyczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Biegła znajomość obsługi komputera w tym systemów operacyjnych.
 • Znajomość obsługi programów z pakietu Microsoft Office.
 • Znajomość budowy i konfiguracji sieci komputerowych.
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ,, TAJNE" lub złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych w przypadku braku poświadczenia bezpieczeństwa
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Poznaj stanowisko: Specjalista ds. IT 
  Specjalista ds. IT – pracownik na tym stanowisku jest odpowiedzialny za bezpośrednie wsparcie techniczne użytkowników, instalacje i konfiguracje sprzętu i oprogramowania, instalacje okablowania oraz konfigurację sieci LAN, WAN, Wybór i zakup sprzętu, oprogramowania i usług teleinformatycznych, prowadzenie ewidencji i rozliczanie zakupów sprzętu, oprogramowanie i usługi oraz pomoc przy wszelkich pracach działu ...
  Praca Specjalista ds. IT