Starszy informatyk

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gdańsku

Gdańsk

105 dni temu

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gdańsku
Komendant poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy informatyk
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 52634

Warunki pracy

praca biurowa w zasięgu promieniowania monitora ekranowego powyżej 4 godz. dziennie.
Stanowisko pracy zlokalizowane jest na I piętrze - brak windy.

Zakres zadań

 • administrowanie sieciami teleinformatycznymi wykorzystywanymi w WKU poprzez utrzymanie sieci, systemów i sprzętu teleinformatycznego w stałej gotowości do działania oraz prowadzenie wymaganej w tym zakresie dokumentacji;
 • prowadzenie gospodarki materiałowej z zakresu łączności i informatyki zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami oraz zabezpieczenie sprzętu w niezbędne materiały eksploatacyjne;
 • dbałość o właściwą eksploatację , stan techniczny oraz ukompletowanie wykorzystywanego w WKU sprzętu i oprogramowania;
 • redagowanie przy udziale wyznaczonych osób funkcyjnych strony internetowej WKU.
 • wykonywanie funkcji Administratora systemu e-PUAP

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego na stanowiskach w obszarze informatyki
 • umiejętność administrowania systemami operacyjnymi WINDOWS oraz siecią teleinformatyczną.
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "Tajne" lub wyrażenie zgody na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • odbycie szkolenia specjalistycznego w zakresie ochrony informacji niejawnych w systemach teleinformatycznych dla administratorów systemów;
 • przeszkolenie z zakresu administracji systemów teleinformatycznych eksploatowanych w resorcie ON;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym;
 • znajomość ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP;
 • znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych;
 • dyspozycyjność;
Poznaj stanowisko: Specjalista ds. IT 
Specjalista ds. IT – pracownik na tym stanowisku jest odpowiedzialny za bezpośrednie wsparcie techniczne użytkowników, instalacje i konfiguracje sprzętu i oprogramowania, instalacje okablowania oraz konfigurację sieci LAN, WAN, Wybór i zakup sprzętu, oprogramowania i usług teleinformatycznych, prowadzenie ewidencji i rozliczanie zakupów sprzętu, oprogramowanie i usługi oraz pomoc przy wszelkich pracach działu ...
Praca Specjalista ds. IT