Starszy informatyk

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu

Opole

110 dni temu

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy informatyk
Miejsce pracy: Opole
Ogłoszenie o naborze Nr 52714

Warunki pracy

Praca biurowa (przy komputerze pow. 4 godzin dziennie, obsługa urządzeń biurowych jak komputer, ksero, faks, niszczarka),
Bezpośrednie i pośrednie kontakty (w tym telefoniczne) z klientami zewnętrznymi, w tym z branży informatycznej, pracownikami innych urzędów.
Zagrożenie korupcją.

Zakres zadań

 • Organizuje systemy przetwarzania danych (sieci komputerowych, pojedynczych stanowisk), rozwija je oraz zapewnia administrowanie systemami informatycznymi w celu dostosowania do aktualnych potrzeb Inspektoratu,
 • Zarządza systemami operacyjnymi zainstalowanymi w komputerach i zabezpiecza je w celu zapewnienia wydajności pracy użytkownikom systemu informatycznego,
 • Na bieżąco nadzoruje i konserwuje sieci komputerowe oraz sprzęt komputerowy w Inspektoracie w celu zapewnienia sprawnego ich funkcjonowania,
 • Na bieżąco nadzoruje działania maszyn i urządzeń biurowych w celu wsparcia bieżącej pracy pracowników Inspektoratu,
 • Tworzy i utrzymuje stronę internetową oraz redaguje Biuletyn Informacji Publicznej aktualizując je w celu wsparcia w bieżącej pracy pracowników Inspektoratu jak również udostępnienia informacji publicznej,
 • Zabezpiecza sieci komputerowe i poszczególne stanowiska przed ingerencją osób nieupoważnionych koordynując organizacje przetwarzania danych oraz zapewnia ochronę danych przed wirusami komputerowymi w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych w systemie informatycznym,
 • Nadzoruje sprawne działanie elektronicznych ewidencji, rejestrów oraz systemu kancelaryjnego Inspektoratu i modyfikuje je w miarę potrzeb w celu wsparcia w bieżącej pracy pracowników Inspektoratu,

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe informatyczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego W zakresie obsługi informatycznej
 • Znajomość administrowania i konfigurowania różnych systemów operacyjnych,
 • Znajomość budowy komputerów i peryferyjnych urządzeń,
 • Znajomość funkcjonowania sieci komputerowych oraz działania maszyn i urządzeń biurowych,
 • Umiejętność organizowania i planowania pracy,
 • Przestrzeganie przepisów i procedur związanych z zapewnieniem, bezpieczeństwa komputerowych baz danych oraz związanych z prawidłową realizacją zadań na niniejszym stanowisku
 • Prawo jazdy kategorii B,
 • Język obcy: angielski - poziom: komunikatywny (B1)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność działania w sytuacjach nieprzewidywanych
Poznaj stanowisko: Administrator IT 
Administrator IT to osoba, która sprawuje opiekę nad systemem informatycznym. Do jego głównych obowiązków należy: zabezpieczanie danych elektronicznych, zarządzanie dostępem do danych oraz rozwiązywanie problemów systemu i danych. Administrator IT musi charakteryzować się: wykształceniem wyższym kierunkowym, posiadaniem wiedzy eksperckiej o technologiach IT ...
Praca Administrator IT