Starszy informatyk

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Stargardzie

Stargard

112 dni temu

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Stargardzie
Wojskowy Komendant Uzupełnień w Stargardzie poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy informatyk
Miejsce pracy: Stargard
Ogłoszenie o naborze Nr 51306

Warunki pracy

Administrowanie systemami teleinformatycznymi.
Wykonywanie czynności administracyjno-biurowych.
Nie występują szkodliwe, niebezpieczne warunki pracy.
Praca z użyciem sprzętu biurowego (komputer powyżej 4 godzin dziennie).
Pomieszczenia biurowe znajdują się na I i II piętrze (brak windy, podjazdów, toalety niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych).

Zakres zadań

 • administrowanie i nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem systemów teleinformatycznych eksploatowanych w Wojskowej Komendzie Uzupełnień (WKU), w tym przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych,
 • nadzorowanie prawidłowej eksploatacji systemów przez użytkowników, zgodnie z obowiązującą dokumentacją bezpieczeństwa,
 • organizowanie i zabezpieczenie funkcjonowania systemu łączności WKU,
 • planowanie zaopatrywania WKU w niezbędny sprzęt techniczny w zakresie służby łączności i informatyki, oprogramowanie i materiały eksploatacyjne

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe informatyczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego na stanowisku informatyka
 • Odbycie szkolenia specjalistycznego dla administratorów systemów teleinformatycznych przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "POUFNE" lub wyższą
 • Znajomość eksploatowanego sprzętu, oprogramowania oraz zagadnień dotyczących konfiguracji sieciowych
 • Ogólna wiedza na temat ochrony informacji niejawnych oraz ochrony danych osobowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Administrator systemów informatycznych jest to osoba odpowiedzialna za sprawność, konserwację oraz wdrażanie technicznych zabezpieczeń systemu informatycznego. Do zakresu obowiązków tego pracownika należy, m.in.: wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych, masowe integrowanie oraz migracje danych, a także dbałość o sprawność urządzeń, konserwacja urządzeń i wprowadzanie technicznych zabezpieczeń systemu informatycznego. ...
  Praca Administrator Systemów Informatycznych