Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Starszy inspektor wojewódzki
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Warszawa
73 dni temu
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 80895

Warunki pracy

praca biurowa, praca w siedzibie urzędu, praca poza siedzibą urzędu (wyjazdy na kontrole, rozprawy administracyjne), praca na parterze, praca związana z obsługą klienta, praca wymagająca dyspozycyjności, zagrożenie korupcją, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, brak oznaczeń dla osób niewidomych, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchym, pomieszczenie higieniczno-sanitarne nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami, budynek posiada podjazd dla osób z niepełnosprawnościami, bariery architektoniczne: brak podjazdów między piętrami, utrudnione poruszanie się między piętrami (schody)

Zakres zadań

 • koordynuje kontrole prowadzone przez pracowników w jednostkach samorządu terytorialnego oraz innych jednostkach podlegających kontroli
 • prowadzi kontrole jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek podlegających kontroli
 • przygotowuje propozycje do planu kontroli zewnętrznych oraz kontroli pozaplanowych
 • przygotowuje sprawozdania, zestawienia i analizy dotyczące działalności kontrolnej urzędu

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej w obszarze kontroli
 • Znajomość ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego, o finansach publicznych wraz z aktami wykonawczymi, o kontroli w administracji rządowej, o rachunkowości
 • Znajomość ustaw: o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • Znajomość zarządzenia w sprawie zasad służby cywilnej i zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • Umiejętność: obsługi komputera (Ms Office), skutecznej komunikacji, analitycznego myślenia
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Posiadanie prawa jazdy kategorii B