Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Starszy inspektor

Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie

Warszawa

307 dni temu

Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 21624

Warunki pracy

Praca w biurze w siedzibie GIJHARS; zagrożenie korupcją. Użytkowanie sprzętu biurowego, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie. GIJHARS ma siedzibę w budynku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie, który jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie odpowiedniej szerokości ciągów komunikacyjnych, brak progów na ciągach komunikacyjnych, wyłożenie na ciągach komunikacyjnych wykładziny antypoślizgowej, dostosowanie toalet, budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo ze względu na korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami.

Zakres zadań

 • Przygotowywanie projektów: pism, programów, harmonogramów, planów i innych dokumentów związanych z kontrolą ex-post i ich przedstawianie do akceptacji dyrektorowi Biura.
 • Sprawdzanie dokumentów z kontroli ex-post na zgodność z obowiązującymi w tym zakresie przepisami procedur i instrukcji, formułowanie na piśmie propozycji wniosków i uwag do nich oraz przygotowanie dokumentów z kontroli do przekazania według właściwości i ich archiwizacja w Biurze.
 • Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem odpowiedzi dla WIJHARS dotyczących Wniosków o odstępstwo w obowiązującym systemie zarządzania jakością; F-1/PG-S-05, zgodnie z procedurą PG-S-05 „Nadzór nad niezgodnościami”.
 • Prowadzenie elektronicznego rejestru nieprawidłowości finansowych, stwierdzonych w wyniku kontroli ex-post.
 • Monitoring bieżących aktów prawnych dotyczących kompetencji Biura, zapoznawanie się z ich zmianami i samokształcenie w kierunku zdobywania specjalistycznej wiedzy w zakresie kompetencji Biura.
 • Udział w pracach Biura dotyczących merytorycznego przygotowania szkoleń w zakresie kompetencji Biura. Udział w szkoleniach wytypowanych przez dyrektora Biura.
 • Współpraca z komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Finansów, agencji płatniczych i WIJHARS, w zakresie wskazanym przez dyrektora Biura.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe rolnicze lub ekonomiczne lub prawnicze (prawo administracyjne)
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 miesiąc doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub w księgowości, lub jako prawnik, lub przy rozliczaniu środków z UE.
 • znajomość krajowych i wspólnotowych przepisów prawnych w zakresie finansowania Wspólnej Polityki Rolnej, finansów i rachunkowości oraz podstaw prawnych funkcjonowania polskich podmiotów gospodarczych,
 • znajomość przepisów ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,
 • samodzielność w realizacji zadań,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność komunikacji werbalnej i pisemnej,
 • radzenie sobie w sytuacjach stresowych,
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce,
 • kreatywność i przejawianie inicjatywy,
 • umiejętność współpracy,
 • umiejętność organizacji,
 • biegła znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w pracy w obszarze wydatków UE,
 • kursy lub szkolenia lub praktyki lub staże odbyte w zakresie Wspólnej Polityki Rolnej, rachunkowości, finansów, prawa spółek handlowych, realizacji i rozliczeń projektów unijnych, itp.,
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie - na poziomie podstawowym.

Poznaj stanowisko: Inspektor w Administracji Publicznej

Inspektor zajmuje się, jak sama nazwa wskazuje, wykonywaniem różnorodnych działań z zakresu administracji publicznej. Zależą one do rodzaju instytucji lub referatu, w którym jest zatrudniony. Dba o prawidłowe funkcjonowanie urzędu oraz profesjonalną obsługę petentów. Sporządza niezbędną dokumentacje, przygotowuje projekty, wykonuje prace zlecone przez nadrzędne jednostki, oraz bierze udział w spotkaniach dotyczących ...
Inspektor w Administracji Publicznej Praca Inspektor w Administracji Publicznej

Szukaj pracy według:

Dolnośląskie:
Wrocław (742)
Wałbrzych (41)
Legnica (123)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (177)
Toruń (92)
Lubelskie:
Lublin (205)
Chełm (30)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (902)
Tarnów (49)
Nowy Sącz (47)
Mazowieckie:
Warszawa (1968)
Radom (151)
Płock (40)
Opolskie:
Opole (138)
Nysa (65)
Podkarpackie:
Rzeszów (149)
Przemyśl (32)
Podlaskie:
Białystok (120)
Suwałki (47)
Łomża (19)
Pomorskie:
Gdańsk (441)
Gdynia (188)
Słupsk (55)
Śląskie:
Katowice (480)
Częstochowa (143)
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (121)
Elbląg (89)
Ełk (30)
Wielkopolskie:
Poznań (491)
Kalisz (56)
Konin (28)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (268)
Koszalin (56)
Kołobrzeg (34)
Auchan (144)
Tesco (125)
Inditex (35)
OBI (13)
PKP (0)
STRABAG (6)
ABB (96)
Accenture (253)
Carrefour (115)
PKO BP (317)
KPMG (39)
Orange (27)
IKEA (19)
Budimex (26)

Rekrutują z Praca.pl