Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Starszy inspektor

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku

Białystok

186 dni temu

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku
Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 28149

Warunki pracy

- praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy,
- obsługa klientów zewnętrznych,
- wyjazdy służbowe,
- praca w archiwum i na wysokości do 3m.
Praca wykonywana w siedzibie urzędu. Stanowisko pracy mieści się na I piętrze. Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia. W budynku zachowane są wynikające z przepisów prawa budowlanego wymagane parametry. Pracownik wykonuje czynności o charakterze statycznym, związane z pracą przy biurku, komputerze. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka,
kserokopiarka, elektryczne urządzenia biurowe).

Zakres zadań

 • prowadzenie archiwum zakładowego
 • prowadzenie zbiorów dokumentów zabytków
 • udostępnianie właścicielom i użytkownikom zabytków informacji o zabytkach znajdujących się w rejestrze zabytków i wojewódzkiej ewidencji zabytków
 • współpraca z innymi archiwami

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie związane z archiwistyką lub pokrewne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
 • znajomość ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzeń do ustawy
 • znajomość zagadnień z zakresu stosowania przepisów kancelaryjnych - ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
 • umiejętność biegłej obsługi komputera oraz tworzenia baz danych
 • prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Poznaj stanowisko: Archiwista

  Archiwista, jak sugeruje sama nazwa stanowiska kataloguje, porządkuje i archiwizuje dokumentację, obecną na terenie danej firmy lub instytucji. Niemal każda działalność generuje niezliczoną ilość dokumentów, które mimo powszechnej digitalizacji wciąż przechowywane są także w formie tradycyjnej. Osoba obsadzona na tym stanowisku jest odpowiedzialna za poprawne archiwizowanie tejże dokumentacji, tak, by konkretne zapisy były ...
  Archiwista Praca Archiwista

  Szukaj pracy według:

  Dolnośląskie:
  Wrocław (804)
  Wałbrzych (43)
  Legnica (120)
  Kujawsko-pomorskie:
  Bydgoszcz (189)
  Toruń (105)
  Lubelskie:
  Lublin (225)
  Chełm (37)
  Lubuskie:
  Łódzkie:
  Małopolskie:
  Kraków (909)
  Tarnów (50)
  Nowy Sącz (44)
  Mazowieckie:
  Warszawa (1933)
  Radom (155)
  Płock (38)
  Opolskie:
  Opole (154)
  Nysa (64)
  Podkarpackie:
  Rzeszów (158)
  Przemyśl (32)
  Podlaskie:
  Białystok (122)
  Suwałki (44)
  Łomża (18)
  Pomorskie:
  Gdańsk (450)
  Gdynia (200)
  Słupsk (54)
  Śląskie:
  Katowice (473)
  Częstochowa (147)
  Świętokrzyskie:
  Warmińsko-mazurskie:
  Olsztyn (122)
  Elbląg (89)
  Ełk (34)
  Wielkopolskie:
  Poznań (545)
  Kalisz (58)
  Konin (31)
  Zachodniopomorskie:
  Szczecin (304)
  Koszalin (62)
  Kołobrzeg (30)
  Auchan (146)
  Tesco (121)
  Inditex (38)
  OBI (13)
  PKP (1)
  STRABAG (4)
  ABB (93)
  Accenture (220)
  Carrefour (116)
  PKO BP (301)
  KPMG (36)
  Orange (27)
  IKEA (17)
  Budimex (24)

  Rekrutują z Praca.pl