Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Starszy inspektor

Urząd Statystyczny w Katowicach

Katowice

23 dni temu

Urząd Statystyczny w Katowicach
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Katowice
Ogłoszenie o naborze Nr 54599

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa / Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie / Użytkowanie sprzętu biurowego / Wyjazdy służbowe - szkolenia, spotkania / Praca w terenie / Praca na stanowisku biurowym, przy oświetleniu naturalnym i sztucznym / Wejście główne od strony ul. Owocowej przystosowane dla osób niepełnosprawnych (strefa ogólnodostępna) / Węzeł sanitarny przystosowany dla osób niepełnosprawnych tylko na parterze (strefa ogólnodostępna) / Budynek czterokondygnacyjny bez windy / Ciągi komunikacyjne nieprzystosowane do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • Przygotowywanie dokumentacji związanej z nawiązaniem stosunku pracy, przebiegiem zatrudnienia oraz rozwiązaniem stosunku pracy.
 • Kierowanie pracowników na profilaktyczne badania medycyny pracy oraz kontrola ich wykonania.
 • Analiza potrzeb szkoleniowych, opracowywanie rocznych planów szkoleń.
 • Zakładanie i prowadzenie akt osobowych/dokumentacji pracowniczej/ubezpieczeniowej oraz ich archiwizacja.
 • Planowanie, organizacja i koordynowanie szkoleń oraz prowadzenie pełnej dokumentacji w tym zakresie, koordynowanie prowadzenia praktyk studenckich i uczniowskich.
 • Wystawianie delegacji wyjazdów służbowych oraz prowadzenie ich ewidencji.
 • Przygotowywanie naliczeń i zestawień danych zgodnie z zapotrzebowaniem Dyrektora Urzędu oraz kierownictwa komórek organizacyjnych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego praca w komórkach kadrowych
 • Znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość przepisów ustawy o statystyce publicznej
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe - poszukiwanie informacji
 • Współpraca
 • Komunikacja interpersonalna i pisemna
 • Rzetelność
 • Znajomość MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość przepisów prawa pracy oraz systemu ubezpieczeń społecznych.
 • Orientacja na klienta/interesanta
 • Negocjowanie