Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Starszy inspektor

Komenda Powiatowa Policji w Kłodzku

Kłodzko

28 dni temu

Komenda Powiatowa Policji w Kłodzku
Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Kłodzko
Ogłoszenie o naborze Nr 58518

Warunki pracy

- wejście do budynku bez barier architektonicznych,
- pomieszczenie służbowe zlokalizowane na parterze, odpowiednio dostosowana toaleta dla osób niepełnosprawnych,
- praca biurowa,
- praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy,
- oświetlenie naturalne i sztuczne

Zakres zadań

 • prowadzenie dokumentacji finansowej, związanej z usługami świadczonymi przez biegłych na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
 • naliczanie policjantom świadczeń pieniężnych określonych przepisami Ustawy o Policji,
 • rozliczanie delegacji służbowych policjantom i pracownikom cywilnym,
 • przygotowywanie projektów decyzji administarcyjnych w zakresie wydawania/cofania uprawnień do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi,
 • naliczanie kosztów stawiennictwa świadka,
 • przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do powołania komisji inwentaryzacyjnych,
 • przygotowywanie dokumentacji do archiwizacji,
 • obsługiwanie Elektronicznego Dziennika Korespondencji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego praca w administracji publicznej
 • znajomość obsługi komputera w stopniu podstawiwym (Word, Exel)
 • znajomość obsługi urządzeń biurowych
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • umiejętność pracy w zespole
 • kreatywność, komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość ustawy o finansach publicznych i przepisów wykonawczych
 • znajomość przepisów Ustawy o Policji
 • znajomość przepisów KPA
Inspektor zajmuje się, jak sama nazwa wskazuje, wykonywaniem różnorodnych działań z zakresu administracji publicznej. Zależą one do rodzaju instytucji lub referatu, w którym jest zatrudniony. Dba o prawidłowe funkcjonowanie urzędu oraz profesjonalną obsługę petentów. Sporządza niezbędną dokumentacje, przygotowuje projekty, wykonuje prace zlecone przez nadrzędne jednostki, oraz bierze udział w spotkaniach dotyczących ...
Praca Inspektor w Administracji Publicznej