Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Starszy inspektor

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie

Warszawa

55 dni temu

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 66212

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych. Realizacja zadań wiąże się z: częstym reprezentowaniem urzędu na zewnątrz, permanentną obsługą klientów zewnętrznych oraz krajowymi lub zagranicznymi wyjazdami służbowymi.

Budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. W budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, drzwi wewnętrzne odpowiedniej szerokości oraz windy i łazienki dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

W budynku nie występują szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy

Nasz Urząd oferuje swoim pracownikom m.in.: ruchomy czas pracy, prywatną opiekę medyczną, dofinansowanie do karty FitProfit, grupowe ubezpieczenie na życie PZU, możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych w ramach szkoleń, konferencji czy studiów podyplomowych.

Zakres zadań

 • prowadzenie postępowań administracyjnych wynikających z przepisów ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, a także w oparciu o ustawę Prawo ochrony środowiska w zakresie historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi w celu realizacji zadań wynikających z tej ustawy
 • sporządzanie odpowiedzi na skargę do sądu administracyjnego w sprawach wynikających z ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie oraz ustawy Prawo ochrony środowiska
 • opiniowanie projektów ustaw i rozporządzeń
 • interpretacja przepisów ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie oraz ustawy Prawo ochrony środowiska
 • opiniowanie opracowań i dokumentacji w ramach współpracy z innymi departamentami i instytucjami
 • prowadzenie ewidencji spraw

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe w obszarze nauk przyrodniczych, w zakresie dziedzin nauk rolniczych i leśnych, dziedzin nauk prawnych, dyscypliny ochrony środowiska lub wyższe i studia podyplomowe w tym zakresie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość prawa materialnego w szczególności w zakresie ustaw o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, Prawo ochrony środowiska, o odpadach
 • znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego
 • umiejętność analitycznego i syntetycznego myślenia
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • umiejętność skutecznego komunikowania się
 • umiejętność dobrej organizacji pracy własnej
 • umiejętność współdziałania i pracy w zespole
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • umiejętność obsługi programów komputerowych pakietu MS Office, LEX
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z zakresu szkód w środowisku,
 • przeszkolenie z zakresu Kodeksu Postepowania Administracyjnego,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • znajomość ustaw o ochronie przyrody i Prawo Wodne
Inspektor zajmuje się, jak sama nazwa wskazuje, wykonywaniem różnorodnych działań z zakresu administracji publicznej. Zależą one do rodzaju instytucji lub referatu, w którym jest zatrudniony. Dba o prawidłowe funkcjonowanie urzędu oraz profesjonalną obsługę petentów. Sporządza niezbędną dokumentacje, przygotowuje projekty, wykonuje prace zlecone przez nadrzędne jednostki, oraz bierze udział w spotkaniach dotyczących ...
Praca Inspektor w Administracji Publicznej