Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Starszy inspektor

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Radom

43 dni temu

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Radom
Ogłoszenie o naborze Nr 66902

Warunki pracy

UWAGA! MIEJSCE PRACY: RADOM i/lub SIEDLCE i/lub OSTROŁĘKA
Praca biurowa; praca na pierwszym piętrze; praca w siedzibie wydziału; praca związana z obsługą klientów; zagrożenie korupcją; praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin; brak oznaczeń dla osób niewidomych; pomieszczenia higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami; brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchym; budynek posiada podjazd dla osób z niepełnosprawnościami; zainstalowana winda (brak w Radomiu); bariery architektoniczne: brak podjazdów między piętrami, utrudnione poruszanie się między piętrami (schody).

Zakres zadań

 • UWAGA! MIEJSCE PRACY: RADOM i/lub SIEDLCE i/lub OSTROŁĘKA
 • Przyjmowanie i weryfikowanie pod względem formalnym wniosków paszportowych oraz wydawanie spersonalizowanych dokumentów paszportowych klientom
 • Weryfikowanie danych osobowych z wniosków i załączonych dokumentów z danymi zawartymi w archiwalnych zasobach kartotecznych i elektronicznej ewidencji oraz opracowywanie wniosków w systemie paszportowym
 • Włączanie do archiwalnych zasobów kartotecznych wniosków paszportowych po wydaniu dokumentów paszportowych
 • Sprawdzanie prawidłowości otrzymanych, spersonalizowanych dokumentów paszportowych z danymi zawartymi we wniosku

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obsłudze klienta
 • znajomość ustaw: o dokumentach paszportowych wraz z aktami wykonawczymi; Kodeks postępowania administracyjnego - przepisy ogólne; Kodeks rodzinny i opiekuńczy – Rozdział II Oddział I; Kodeks cywilny – Księga Pierwsza – Część ogólna,
 • znajomość ustaw: o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie;
 • znajomość zasad służby cywilnej oraz zasad etyki korpusu służby cywilnej;
 • umiejętność: obsługi komputera (pakiet MS Office); analitycznego myślenia; skutecznej komunikacji.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Inspektor zajmuje się, jak sama nazwa wskazuje, wykonywaniem różnorodnych działań z zakresu administracji publicznej. Zależą one do rodzaju instytucji lub referatu, w którym jest zatrudniony. Dba o prawidłowe funkcjonowanie urzędu oraz profesjonalną obsługę petentów. Sporządza niezbędną dokumentacje, przygotowuje projekty, wykonuje prace zlecone przez nadrzędne jednostki, oraz bierze udział w spotkaniach dotyczących ...
  Praca Inspektor w Administracji Publicznej