Starszy Inspektor

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Katowice

2 dni temu

Ogłoszenie numer: 3822495, z dnia 2020-10-18

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego

zatrudni na podstawie umowy o pracę:

Starszego Inspektora

Starszy Inspektor

Miejsce pracy: śląskie / Katowice

 

Opis stanowiska

 • wykonywanie napraw, przeglądów i konserwacji aparatury i sprzętu medycznego oraz prowadzenie ich ewidencji,
 • współpraca z serwisami zewnętrznymi w zakresie napraw, przeglądów i konserwacji aparatury i sprzętu medycznego – zbieranie ofert cenowych, nadzór nad prowadzonymi pracami serwisowymi, prowadzenie ich ewidencji,
 • likwidacja zużytego sprzętu i aparatury medycznej – sporządzanie orzeczeń o stanie technicznym likwidowanego sprzętu, przygotowanie go do wywozu do utylizacji,
 • wykonywanie pomiarów bezpieczeństwa elektrycznego aparatury medycznej,
 • przyjmowanie do testowania/dzierżawy aparatury medycznej i nadzór nad jej eksploatacją,
 • planowanie rocznych kosztów napraw i przeglądów technicznych aparatury medycznej, materiałów do napraw i konserwacji, dzierżaw i wyce aparatury medycznej, przeglądów i wzorcowania przyrządów pomiarowych.

Wymagania

 • wykształcenie wyższe techniczne lub średnie techniczne w kierunku elektronika medyczna lub pokrewny,
 • minimum 5 lat pracy w szpitalu w dziale/ sekcji aparatury medycznej,
 • znajomość pakietu MS Office oraz i Work,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym rozumienie instrukcji serwisowych i menu aparatów oraz porozumiewania się z serwisem,
 • doświadczenie w wykonywaniu napraw i przeglądów aparatury medycznej różnej specjalności ,
 • obowiązkowość, zdyscyplinowanie, zaangażowanie w pracę, kreatywność, samodzielność, kultura osobista, komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole.

Oferujemy

 • umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • przyjazną atmosferę pracy oraz stabilne zatrudnienie.

Dokumenty aplikacyjne (CV oraz list motywacyjny) należy przesyłać w terminie: do 15 listopada 2020 roku na adres:

kadry@uck.katowice.pl
w temacie wpisując: „Starszy Inspektor” lub składać w Sekretariacie Dyrektora (p. D 022).

 

Szpital zastrzega sobie prawo odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

 

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że Administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie jest Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z siedzibą: ul. Ceglana 35, 40-514 Katowice.

Szczegółowe informacje odnośnie przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Szpitala pod adresem: https://www.uck.katowice.pl/oferty-pracy, link Ochrona danych osobowych - klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy (bezpośredni link do dokumentu: https://www.uck.katowice.pl/uploads/files/klauzulakandydat.pdf ).

Podanie danych osobowych przez osoby ubiegające się o zatrudnienie jest dobrowolne, lecz konieczne w celu uwzględnienia aplikacji w procesie rekrutacji – dlatego też dla umożliwienia Szpitalowi jej rozpatrzenia prosimy o dopisanie w treści oferty klauzuli:

 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji przez Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego z siedzibą: ul. Ceglana 35, 40-514 Katowice.”

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych wyłącznie dla potrzeb aktualnej rekrutacji z treści powyższej klauzuli prosimy usunąć zwrot „i przyszłych”.

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Poznaj

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

W obrębie SPSK Nr 5 SUM mieszczą się:
- Katedra i Klinika Okulistyki SUM
- Klinika Okulistyki Dziecięcej Katedry Okulistyki SUM
- Przykliniczna Poradnia Okulistyczna
- Pracownie Chirurgii Refrakcyjnej - LASER EXCIMER (laserowa korekcja wady wzroku)

- Klinika Alergologii i Immunologii: zajmuje się leczeniem zagrażających życiu zaburzeń odporności, astmy o ciężkim przebiegu opornej na leczenie, diagnostyką przyczyn wstrząsu anafilaktycznego (alergia na leki i pokarmy) oraz leczeniem alergii na jad owadów błonkoskrzydłych i obrzęku angioneurotycznego.

- Klinika Endokrynologii: jest wiodącym ośrodkiem w Polsce zajmującym się diagnostyką i leczeniem guzów neuroendokrynnych.