Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Starszy inspektor

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Szczecin

38 dni temu

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 76532

Warunki pracy


 • praca o charakterze administracyjno-biurowym, wykonywana w pozycji siedzącej, wymuszonej

 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie

 • praca w nietypowych godzinach – dyżury

 • praca w terenie

 • stanowisko pracy znajduje się na II piętrze budynku ZUW

 • w budynku znajduje się winda (brak podjazdów) oraz urządzenia higieniczno-sanitarne na każdej kondygnacji, niektóre przystosowane dla osób niepełnosprawnych

 • oświetlenie dzienne i sztuczne

 • stanowisko pracy wyposażone jest w monitory ekranowe, komputer, drukarki, telefony, faks, ksero, radiotelefony stacjonarne

Zakres zadań

 • utrzymuje w ciągłej sprawności urządzenia łączności (stałe i mobilne) na potrzeby zarządzania kryzysowego
 • współpracuje z administratorami sieci informatycznych w zakresie zapewnienia sprawności technicznej urządzeń oraz ich modernizacji
 • uczestniczy w opracowywaniu i aktualizowaniu załączników funkcjonalnych planu głównego „Wojewódzkiego planu zarządzania kryzysowego”, dotyczących organizacji łączności
 • bierze udział w procedurach zamówień, zakupów oraz opracowywania planów modernizacji WCZK w sprzęt łączności oraz sprzęt informatyczny
 • utrzymuje współpracę operacyjno–informacyjną z MCZK/PCZK w ramach systemu bezpieczeństwa powszechnego i porządku publicznego w województwie zachodniopomorskim

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze funkcjonowania systemów łączności i systemów teleinformatycznych
 • Znajomość: ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, o zarządzaniu kryzysowym, o stanie klęski żywiołowej; o służbie cywilnej oraz rozporządzenia w sprawie planu działań przeds. telekom. w sytuacjach szczególnych zagrożeń
 • Umiejętność analizy dokumentacji technicznych
 • Znajomość zasad działania urządzeń łączności oraz systemów zasilania
 • Łatwość pracy w zespole, umiejętność analitycznego myślenia i prognozowania, zdolność do działania w sytuacjach nieprzewidywalnych i stresujących
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub wyrażenie zgody na poddanie się procedurze postępowania sprawdzającego zwykłego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Posiadanie aktualnego świadectwa kwalifikacyjnego E uprawniającego do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci
 • Komunikatywna znajomość języka niemieckiego
Inspektor zajmuje się, jak sama nazwa wskazuje, wykonywaniem różnorodnych działań z zakresu administracji publicznej. Zależą one do rodzaju instytucji lub referatu, w którym jest zatrudniony. Dba o prawidłowe funkcjonowanie urzędu oraz profesjonalną obsługę petentów. Sporządza niezbędną dokumentacje, przygotowuje projekty, wykonuje prace zlecone przez nadrzędne jednostki, oraz bierze udział w spotkaniach dotyczących ...
Praca Inspektor w Administracji Publicznej