Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Starszy kontroler skarbowy

Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu

Wrocław

51 dni temu

Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy kontroler skarbowy
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 68975

Warunki pracy

• Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie
• Praca jednozmianowa wykonywana w porze dziennej
• Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym
• Stanowisko pracy: typowe stanowisko biurowe wyposażone w komputer z monitorem oraz inne urządzenia biurowe
• Budynek 6-kondygnacyjny z windą osobową,
• Wejście główne nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych (2 stopnie),
• Wejście boczne z podjazdem dla niepełnosprawnych,
• Dojazd na piętra dźwigiem osobowym
• Toaleta dla osób niepełnosprawnych tylko na ostatniej 6 kondygnacji
• Przy budynku parking wewnętrzny dla pojazdów służbowych i prywatnych
• Pokoje biurowe nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo (progi)
• Sala konferencyjna nieprzystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo (schodki)

OFERUJEMY
• Wynagrodzenie zasadnicze brutto w kwocie 3 860,72 zł (przy mnożniku kwoty bazowej 1,9) oraz dodatek za udokumentowany staż pracy powyżej 5 lat (od 5 do 20% wynagrodzenia)
• Zatrudnienie na umowę o pracę (bez okresu próbnego), pierwsza umowa na 12 miesięcy, kolejna na czas nieokreślony
• „Trzynaste” wynagrodzenie
• Kwartalne nagrody uznaniowe
• Nagrody jubileuszowe
• Pakiet socjalny (dofinansowanie do wypoczynku pracownika i jego dzieci, karty sportowe, niskooprocentowane pożyczki)
• Możliwość korzystania z Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
• Dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze
• Możliwość wykupienia ubezpieczenia grupowego

Zakres zadań

 • • Wykonywanie audytów i kontroli w jednostkach gospodarujących środkami publicznymi w tym środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, opracowywanie wyników tych audytów w celu przekazania ich do właściwego departamentu w Ministerstwie Finansów zlecającego przeprowadzenie audytu
 • • Opracowywanie projektów protokołów z audytu/kontroli, podsumowań ustaleń, sprawozdań oraz innych dokumentów niezbędnych podczas prowadzenia czynności i wystąpień do jednostek podlegających badaniu w celu przedstawienia stanu faktycznego, dokonania oceny efektywności funkcjonowania systemów zarządzania i kontroli oraz prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi
 • • Sporządzanie dokumentacji roboczej z przeprowadzonych czynności w celu właściwego udokumentowania ustaleń audytu/ kontroli oraz jej archiwizowanie
 • • Obsługa i udział w misjach audytowych oraz kontrolnych Komisji Europejskiej, Europejskiego Trybunału Obrachunkowego oraz zapewnia wsparcie dla OLAF w związku z organizacją inspekcji i kontroli na miejscu, w zgodzie z przepisami prawa krajowego i unijnego w celu udziału w roli uczestnika/obserwatora w pracach tych organów/instytucji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego (powyżej 2 lat w obszarze kontroli lub audytu)
 • • Dobra znajomość przepisów z zakresu: prawa unijnego i krajowego dotyczącego funduszy strukturalnych oraz pomocy finansowej z UE i innych źródeł zagranicznych, finansów publicznych, rachunkowości oraz zamówień publicznych
 • • Dobra znajomość zagadnień z zakresu międzynarodowych standardów audytu oraz metod i technik audytu
 • • Dobra znajomość ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • • Przeszkolenie z zakresu audytu wewnętrznego/Certified Internal Auditor (CIA)/ Certified Government Auditing Professional (CGAP), metody i techniki audytu
 • • Uprawnienia – audytora wewnętrznego/biegłego rewidenta/Certified Internal Auditor (CIA)/ Certified Government Auditing Professional (CGAP)
 • • Język angielski lub język niemiecki lub język francuski – poziom umożliwiający czytanie i rozumienie literatury przedmiotu
 • • Znajomość zagadnień z zakresu audytu IT; Umiejętność posługiwania się specjalistycznym oprogramowaniem audytorskim (np. ACL)