Starszy księgowy

Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu

Wrocław

37 dni temu

Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy księgowy
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 54305

Warunki pracy

• Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie
• Praca jednozmianowa wykonywana w porze dziennej
• Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym
• Stanowisko pracy: typowe stanowisko biurowe wyposażone w komputer z monitorem oraz inne urządzenia biurowe
• Praca administracyjno-biurowa
• Praca siedząca niewymuszona, jednozmianowa
• Pomieszczenie biurowe w budynku wyposażonym w windę do III piętra
• Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych
• Parking przy budynku urzędu

Zakres zadań

  • Weryfikowanie i księgowanie dokumentów źródłowych na kartach kontowych w celu dostarczenia aktualnej i rzetelnej informacji uprawnionym podmiotom
  • Analizowanie danych wynikających z kart kontowych, weryfikowanie prawidłowości dokonanych księgowań w celu rzetelnego i prawidłowego odzwierciedlenia zapisów w księgach rachunkowych
  • Dokonywanie zwrotów podatków oraz nadpłat podatnikom/płatnikom oraz dystrybuowanie wpływów uprawnionym organom w celu prawidłowej i terminowej realizacji zadań

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego do 1 roku w obszarze stosowania przepisów prawa podatkowego
  • Umiejętność obsługi aplikacji biurowych
  • Umiejętność redagowania pism
  • Znajomość przepisów prawa podatkowego
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  • Umiejętność obsługi systemów informatycznych funkcjonujących w resorcie finansów wymaganych na danym stanowisku
Poznaj stanowisko: Starszy Księgowy 
Pracownik zatrudniony na stanowisko Starszego Księgowego jest odpowiedzialny za kompleksową obsługę jednego lub kilku obszarów księgowych. Do jego zadań należy również przygotowanie raportów i sprawozdań finansowych na potrzeby zarządu firmy. Wykonuje również czynności do zamknięcia miesiąca i roku. Często Starszy Księgowy przeprowadza też szkolenia dla innych członków zespołu księgowego. ...
Praca Starszy Księgowy