Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Starszy laborant

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie

Olsztyn

257 dni temu

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie
Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy laborant
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 27075

Warunki pracy

- budynek wielokondygnacyjny, bez windy, bez podjazdów dla osób niepełnosprawnych,
- pracownie zlokalizowane na pierwszym i drugim piętrze,
- praca polegająca na wykonywaniu badań mikrobiologicznych środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego i pasz,
- praca w godzinach nadliczbowych (soboty, niedziele i święta).
- kontakt z materiałem zakaźnym i odczynnikami chemicznymi o działaniu drażniącym, szkodliwym, żrącym i toksycznym,
- przenoszenie ciężarów do 10 kg kilka razy w tygodniu,
- praca w pozycji stojącej,
- obsługa wyposażenia pomiarowo - badawczego w zakresie wykonywanych badań
- obsługa urządzeń biurowych – komputer.

Zakres zadań

 • wykonywanie badań laboratoryjnych i pożywek oraz prowadzenie zapisów z wykonywanych czynności zgodnie z planem zapewniania jakości wyników badań
 • przygotowanie pomieszczeń, stanowiska pracy, wyposażenia pomiarowo-badawczego i materiałów niezbędnych do wykonania badań, monitorowanie i dokonywanie zapisów ze sprawdzenia warunków środowiskowych,
 • dokonywanie bieżącego sprawdzenia wyposażenia pomiarowo-badawczego i prowadzenie zapisów w dokumentacji pracowni
 • zgłaszanie na bieżąco potrzeb pracowni w zakresie zaopatrzenia w odpowiednie zestawy i ilość pożywek, jałowe szkło laboratoryjne i inne materiały pomocnicze,
 • prowadzenie rozchodu materiałów pomocniczych,
 • odbieranie próbek z punktu przyjęcia próbek i potwierdzenie odbioru w rejestrze przyjęcia próbek oraz zabezpieczenie próbek przed, w trakcie badania i po badaniu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie biologiczno-chemiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego praca/ staż w laboratorium o profilu biologiczno-chemicznym
 • umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Poznaj stanowisko: Laborant

  Laborant to osoba pracująca w laboratorium przedsiębiorstwa i zajmuje się pobieraniem, oraz badaniem surowców, półfabrykatów i wyrobów gotowych. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: przygotowanie sprzętu laboratoryjnego, pobieranie próbek i wykonywanie bieżących analiz laboratoryjnych, koordynacja i nadzór wykonania harmonogramu badań surowców, ...
  Laborant Praca Laborant

  Szukaj pracy według:

  Dolnośląskie:
  Wrocław (717)
  Wałbrzych (52)
  Legnica (87)
  Kujawsko-pomorskie:
  Bydgoszcz (172)
  Toruń (117)
  Lubelskie:
  Lublin (211)
  Chełm (22)
  Lubuskie:
  Łódzkie:
  Małopolskie:
  Kraków (834)
  Tarnów (43)
  Nowy Sącz (28)
  Mazowieckie:
  Warszawa (2070)
  Radom (148)
  Płock (110)
  Opolskie:
  Opole (213)
  Nysa (58)
  Podkarpackie:
  Rzeszów (122)
  Przemyśl (35)
  Podlaskie:
  Białystok (89)
  Suwałki (41)
  Łomża (23)
  Pomorskie:
  Gdańsk (432)
  Gdynia (167)
  Słupsk (50)
  Śląskie:
  Katowice (515)
  Częstochowa (136)
  Świętokrzyskie:
  Warmińsko-mazurskie:
  Olsztyn (116)
  Elbląg (61)
  Ełk (34)
  Wielkopolskie:
  Poznań (553)
  Kalisz (67)
  Konin (29)
  Zachodniopomorskie:
  Szczecin (300)
  Koszalin (63)
  Kołobrzeg (29)
  Auchan (164)
  Tesco (107)
  Inditex (42)
  Bricoman (13)
  STRABAG (5)
  ABB (95)
  Accenture (311)
  Carrefour (97)
  PKO BP (329)
  PwC (15)
  KPMG (33)
  Orange (21)
  IKEA (17)
  Budimex (40)

  Rekrutują z Praca.pl