Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Starszy referent

Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie

Olsztyn

279 dni temu

Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 15270

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca w siedzibie Urzędu,
- praca biurowa,
- praca wymagająca kontaktu z klientem zewnętrznym,
- praca wymagająca współpracy w zespole, komunikowania się z pracownikami Urzędu i jednostkami zewnętrznymi, wymaga szybkości i dokładności w wykonywaniu zadań.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- narzędzia i materiały pracy – komputer, urządzenia biurowe,
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
- praca siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji,
- bariery architektoniczne: możliwość poruszania się po budynku, zainstalowane windy, budynek z podjazdem, odpowiednio dostosowane toalety do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Prowadzenie postępowań podatkowych i przygotowywanie projektów decyzji w zakresie udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych i innych ulg przewidzianych przepisami prawa w celu wydania decyzji w tym zakresie;
 • Prowadzenie postępowań podatkowych z zakresu odpowiedzialności płatników za zobowiązania podatkowe podatników w celu wydania decyzji w tym zakresie;
 • Monitorowanie stanu zaległości podatkowych oraz poszukiwanie majątku zobowiązanych w celu realizacji należności podatkowych;
 • Przygotowywanie pod nadzorem projektów decyzji o zabezpieczeniu na majątku podatnika wykonania zobowiązań podatkowych wraz z zarządzeniami zabezpieczenia w celu wydania decyzji w tym zakresie;
 • Rozpatrywanie pod nadzorem wniosków w sprawie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzjom nieostatecznym i przygotowywanie projektów postanowień w celu realizacji należności podatkowych;
 • Przesłuchiwanie świadków w zakresie rzeczowym Działu, na żądanie innych urzędów w związku z toczącym się postepowaniem w celu zgromadzenia pełnego materiału dowodowego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze prawa podatkowego
 • znajomość przepisów ustawy Ordynacja podatkowa;
 • komunikatywność;
 • umiejętności analityczne.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Poznaj stanowisko: Referent

  Referent to stanowisko funkcjonujące w instytucjach państwowych (na przykład sądach, urzędach czy izbie celnej) a także firmach prywatnych. Do zadań referenta należy przede wszystkim porządkowanie dokumentacji, wykonywanie prostych prac biurowych, etc. Dlatego też zawód referenta jest często używany zamiennie z zawodem sekretarza lub sekretarki, większość obowiązków jest bowiem w tym przypadku identyczna. Referent poza ...
  Referent Praca Referent

  Szukaj pracy według:

  Dolnośląskie:
  Wrocław (748)
  Wałbrzych (40)
  Legnica (64)
  Kujawsko-pomorskie:
  Bydgoszcz (161)
  Toruń (77)
  Lubelskie:
  Lublin (106)
  Chełm (18)
  Lubuskie:
  Łódzkie:
  Małopolskie:
  Kraków (892)
  Tarnów (31)
  Nowy Sącz (31)
  Mazowieckie:
  Warszawa (1800)
  Radom (57)
  Płock (36)
  Opolskie:
  Opole (119)
  Nysa (17)
  Podkarpackie:
  Rzeszów (92)
  Przemyśl (16)
  Podlaskie:
  Białystok (75)
  Suwałki (25)
  Łomża (19)
  Pomorskie:
  Gdańsk (371)
  Gdynia (130)
  Słupsk (36)
  Śląskie:
  Katowice (427)
  Świętokrzyskie:
  Warmińsko-mazurskie:
  Olsztyn (77)
  Elbląg (23)
  Ełk (10)
  Wielkopolskie:
  Poznań (526)
  Kalisz (49)
  Konin (36)
  Zachodniopomorskie:
  Szczecin (255)
  Koszalin (60)
  Kołobrzeg (22)
  Auchan (111)
  Tesco (507)
  UBS (0)
  OBI (0)
  PKP (19)
  STRABAG (11)
  ABB (55)
  Accenture (167)
  Luxoft (136)
  PKO BP (323)
  KPMG (31)
  Orange (23)
  IKEA (4)
  Budimex (18)

  Rekrutują z Praca.pl