Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Starszy referent

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie

Szczecin

205 dni temu

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie
Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 18036

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30; praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie; większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej; praca wymagająca niejednokrotnie kontaktu z innymi jednostkami organizacyjnymi Policji. Praca samodzielna z przewagą wysiłku umysłowego. Na stanowisku pracy użytkowany jest sprzęt biurowy taki jak: komputer, drukarka, niszczarka dokumentów, telefon. Na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia.

Miejsce wykonywania pracy – budynek Komendy Wojewódzkiej Policji przy ul. Małopolskiej 47, stanowisko pracy usytuowane na IV piętrze budynku, w pokoju biurowym złożonym z dwuosobowych boksów wyposażonych w meble biurowe, sprzęt komputerowy oraz inne urządzenia biurowe. Oświetlenie w pomieszczeniu pracy naturalne i sztuczne. Budynek wyposażony w windę, jednak budynek i pomieszczenia biurowe oraz pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Informacja o wysokości proponowanego wynagrodzenia zasadniczego: 2458,67 zł (brutto).
Wyżej wymienione wynagrodzenie nie zawiera kwoty dodatku za wysługę lat.

Zakres zadań

 • Sprawdzanie, rejestrowanie i usuwanie danych w Systemie Niejawnym Policji na rzecz jednostek i komórek organizacyjnych Policji woj. zachodniopomorskiego
 • Obsługa zleceń kierowanych przez komórki organizacyjne i jednostki Policji województwa zachodniopomorskiego w systemie KCIK
 • Przeprowadzanie na polecenie Komendy Głównej Policji weryfikacji rejestracji operacyjnych
 • Koordynowanie zainteresowania jednostek Policji w przypadku dokonywania rejestracji i sprawdzeń
 • Wspomaganie administratorów KSIP w zakresie nadzoru nad rejestracją przestępstw

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Znajomość przepisów:
 • - ustawy o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r. (tj. Dz. U. z 2016 poz. 1782),
 • - rozporządzenia MSW w sprawie przetwarzania informacji przez Policję z dnia 21 lipca 2016 r. (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1091),
 • - ustawy o ochronie informacji niejawnych (tj. Dz. U. z 2016 poz.1167),
 • Uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Samodzielność, komunikatywność i dyspozycyjność
 • Umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office (MS Word, MS Excel)
 • Umiejętność organizacji pracy

Poznaj stanowisko: Referent

Referent to stanowisko funkcjonujące w instytucjach państwowych (na przykład sądach, urzędach czy izbie celnej) a także firmach prywatnych. Do zadań referenta należy przede wszystkim porządkowanie dokumentacji, wykonywanie prostych prac biurowych, etc. Dlatego też zawód referenta jest często używany zamiennie z zawodem sekretarza lub sekretarki, większość obowiązków jest bowiem w tym przypadku identyczna. Referent poza ...
Referent Praca Referent

Szukaj pracy według:

Dolnośląskie:
Wrocław (714)
Wałbrzych (45)
Legnica (65)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (153)
Toruń (75)
Lubelskie:
Lublin (118)
Chełm (16)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (906)
Tarnów (30)
Nowy Sącz (38)
Mazowieckie:
Warszawa (1892)
Radom (64)
Płock (38)
Opolskie:
Opole (127)
Nysa (22)
Podkarpackie:
Rzeszów (95)
Przemyśl (18)
Podlaskie:
Białystok (87)
Suwałki (27)
Łomża (18)
Pomorskie:
Gdańsk (366)
Gdynia (131)
Słupsk (38)
Śląskie:
Katowice (436)
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (78)
Elbląg (31)
Ełk (13)
Wielkopolskie:
Poznań (488)
Kalisz (45)
Konin (39)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (258)
Koszalin (61)
Kołobrzeg (24)
Auchan (111)
Tesco (519)
UBS (0)
OBI (0)
PKP (18)
STRABAG (10)
ABB (63)
Accenture (181)
Luxoft (147)
PKO BP (377)
KPMG (39)
Orange (22)
IKEA (8)
Budimex (21)

Rekrutują z Praca.pl