Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Starszy referent

Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie

Warszawa

276 dni temu

Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 23026

Warunki pracy

Praca w biurze w siedzibie GIJHARS, wyjazdy służbowe. Użytkowanie sprzętu biurowego, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie. GIJHARS ma siedzibę w budynku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie, który jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie odpowiedniej szerokości ciągów komunikacyjnych, brak progów na ciągach komunikacyjnych, wyłożenie na ciągach komunikacyjnych wykładziny antypoślizgowej, dostosowanie toalet, budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo ze względu na korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami.

Zakres zadań

 • Prowadzenie współpracy z międzynarodowymi organizacjami standaryzacyjnymi w dziedzinie żywności we wskazanych obszarach, prowadzenie aktualizacji przepisów Unii Europejskiej oraz realizacja zadań związanych ze służbowymi delegacjami zagranicznymi pracowników GIJHARS, w tym:
 • pomoc w prowadzeniu współpracy z Grupą Roboczą Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ ds. Norm Jakościowych dla Produktów Rolnych oraz jej Sekcji Branżowych (WP.7 EKG/ONZ) w celu zapewnienia aktywnego udziału Polski w pracach tej organizacji,
 • pomoc w prowadzeniu współpracy z Komisją Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO w ramach prac Punktu Kontaktowego Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO dla Polski, przygotowywanie projektów korespondencji związanej z opiniowaniem dokumentów kodeksowych, wspieranie przygotowań polskich delegatów na spotkania kodeksowe, utrzymywanie kontaktów z polskimi instytucjami współpracującymi z Punktem Kontaktowym Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO dla Polski oraz formułowanie projektów polskich stanowisk do dokumentów kodeksowych w celu zapewnienia aktywnego udziału Polski w pracach tej organizacji,
 • wspieranie współpracy z Systemem OECD Stosowania Międzynarodowych Norm dla Owoców i Warzyw w celu zapewnienia aktywnego udziału Polski w pracach tej organizacji,
 • koordynacja udziału pracowników GIJHARS w pracach ciał pomocniczych Unii Europejskiej, prace związane z wdrażaniem przepisów zgodnych z wymaganiami Unii Europejskiej i inne zadania w celu realizacji bieżących zadań związanych z członkostwem Polski w Unii Europejskiej,
 • prowadzenie bieżących kontaktów Głównego Inspektoratu z zagranicą, prace związane z realizacją służbowych wyjazdów zagranicznych pracowników, w celu właściwego planowania wyjazdów, gromadzenia i analizowania pełnej dokumentacji związanej z zagranicznymi wyjazdami służbowymi, w tym sprawozdań z wyjazdów zagranicznych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość zagadnień związanych z prawodawstwem Unii Europejskiej, szczególnie w zakresie żywności,
 • znajomość zasad funkcjonowania polskiej administracji publicznej i systemu urzędowej kontroli żywności w Polsce,
 • łatwość formułowania wypowiedzi na piśmie,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym w mowie i piśmie,
 • umiejętności analityczne,
 • biegła znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office oraz Internetu,
 • samodzielność,
 • rzetelność,
 • umiejętności interpersonalne – praca w zespole, obycie w kontaktach z ekspertami zagranicznymi,
 • umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość zasad współpracy międzynarodowej oraz współpracy z zagranicą w instytucjach państwowych,
 • minimum miesiąc pracy w administracji publicznej,
 • znajomość innego języka urzędowego UE na poziomie dobrym,
 • znajomość zasad pracy w Systemie Zarządzania Jakością ISO 9001,
 • dobra organizacja pracy,
 • kreatywność i inicjatywa.

Poznaj stanowisko: Referent

Referent to stanowisko funkcjonujące w instytucjach państwowych (na przykład sądach, urzędach czy izbie celnej) a także firmach prywatnych. Do zadań referenta należy przede wszystkim porządkowanie dokumentacji, wykonywanie prostych prac biurowych, etc. Dlatego też zawód referenta jest często używany zamiennie z zawodem sekretarza lub sekretarki, większość obowiązków jest bowiem w tym przypadku identyczna. Referent poza ...
Referent Praca Referent

Szukaj pracy według:

Dolnośląskie:
Wrocław (806)
Wałbrzych (48)
Legnica (120)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (201)
Toruń (119)
Lubelskie:
Lublin (219)
Chełm (37)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (902)
Tarnów (54)
Nowy Sącz (43)
Mazowieckie:
Warszawa (2021)
Radom (151)
Płock (38)
Opolskie:
Opole (156)
Nysa (64)
Podkarpackie:
Rzeszów (165)
Przemyśl (30)
Podlaskie:
Białystok (124)
Suwałki (43)
Łomża (18)
Pomorskie:
Gdańsk (431)
Gdynia (176)
Słupsk (55)
Śląskie:
Katowice (489)
Częstochowa (150)
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (123)
Elbląg (92)
Ełk (36)
Wielkopolskie:
Poznań (548)
Kalisz (56)
Konin (33)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (309)
Koszalin (68)
Kołobrzeg (33)
Auchan (138)
Tesco (128)
Inditex (41)
OBI (2)
PKP (1)
STRABAG (4)
ABB (93)
Accenture (223)
Carrefour (119)
PKO BP (313)
KPMG (38)
Orange (24)
IKEA (17)
Budimex (28)

Rekrutują z Praca.pl