Starszy referent

Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu

Legnica

211 dni temu

Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Legnica
Ogłoszenie o naborze Nr 47631

Warunki pracy

• Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie
• Praca jednozmianowa wykonywania w porze dziennej
• Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym
• Stanowisko pracy: typowe stanowisko biurowe wyposażone w komputer z monitorem oraz inne urządzenia biurowe
• Przy budynku na parkingu zewnętrznym, znajduje się miejsce oznaczone dla osób niepełnosprawnych
• Dojazd na wszystkie piętra zapewniony jest dźwigiem osobowym przystosowanym dla osób niepełnosprawnych
• Na każdym piętrze znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych
• Wejście do budynku od strony ul. Wrocławskiej jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych
• Budynek 4 piętrowy
• Zaplecze socjalne

Zakres zadań

 • Prowadzenie postępowań podatkowych w celu ustalenia bądź określenia zobowiązania podatkowego
 • Prowadzenie postępowań w sprawie wniosków o stwierdzenie nadpłaty w celu realizacji zadań w zakresie poboru podatków
 • Terminowe ewidencjonowanie wydanych rozstrzygnięć w odpowiednich ewidencjach bądź rejestrach w celu dostarczenia aktualnej informacji o poborze podatków

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 0,5 roku w administracji publicznej lub pracy biurowej
 • Umiejętność obsługi aplikacji biurowych
 • Umiejętność redagowania pism
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Poznaj stanowisko: Referent 
  Referent to stanowisko funkcjonujące w instytucjach państwowych (na przykład sądach, urzędach czy izbie celnej) a także firmach prywatnych. Do zadań referenta należy przede wszystkim porządkowanie dokumentacji, wykonywanie prostych prac biurowych, etc. Dlatego też zawód referenta jest często używany zamiennie z zawodem sekretarza lub sekretarki, większość obowiązków jest bowiem w tym przypadku identyczna. Referent poza ...
  Praca Referent