Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Starszy referent

Komenda Powiatowa Policji w Proszowicach

Proszowice

29 dni temu

Komenda Powiatowa Policji w Proszowicach
Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Proszowice
Ogłoszenie o naborze Nr 52422

Warunki pracy

Praca biurowa przy sztucznym oświetleniu, wymuszona pozycja ciała - praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy. Pomieszczenie na drugim piętrze, posiada małą powierzchnię, oraz wąskie ciągi komunikacyjne. Brak windy.

Zakres zadań

 • wykonywanie określonych w przepisach i dokumentach czynności administracyjnych, związanych z funkcjonowaniem systemów informatycznych
 • prowadzenie ewidencji ilościowej sprzętu i materiałów łączności i informatyki
 • prowadzenie gospodarki sprzętowej i materiałowej – również w formie elektronicznej
 • wykonywanie zestawień/analiz realizowanych w ramach współpracy z Wydziałem Łączności i Informatyki Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie w zakresie pionu łączności i informatyki
 • sprawdzanie i rejestracja w KSIP osób, rzeczy, dokumentów i pojazdów na zlecenia patroli w terenie (obsługa radiostacji),
 • wprowadzanie efektów pracy policjanta służby prewencyjnej do SESPol zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami
 • uzgadnianie tabel wyposażenia w sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny dla jednostki
 • planowanie i analiza kosztów utrzymania systemów, urządzeń łączności i informatyki
 • ewidencjonowanie i dysponowanie sprzętem łączności i informatyki
 • prowadzenie dokumentacji kancelaryjno-biurowej w zakresie łączności i informatyki

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • znajomość pakietu biurowego MS Office w stopniu zaawansowanym
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • posiadanie Poświadczenia Bezpieczeństwa kat. "tajne"
Poznaj stanowisko: Referent 
Referent to stanowisko funkcjonujące w instytucjach państwowych (na przykład sądach, urzędach czy izbie celnej) a także firmach prywatnych. Do zadań referenta należy przede wszystkim porządkowanie dokumentacji, wykonywanie prostych prac biurowych, etc. Dlatego też zawód referenta jest często używany zamiennie z zawodem sekretarza lub sekretarki, większość obowiązków jest bowiem w tym przypadku identyczna. Referent poza ...
Praca Referent