Starszy referent

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku

Gdańsk

28 dni temu

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 54036

Warunki pracy

warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
praca biurowa, praca przy komputerze

miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
brak schodołazu, drzwi nieodpowiedniej szerokości, winda dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, praca powyżej 4 h na dobę przy monitorze ekranowym.

Zakres zadań

  • Pozyskiwanie informacji mogących mieć wpływ na powstanie obowiązku podatkowego, w tym o wydatkach i wartości mienia zgromadzonego przez podatnika
  • Zarządzanie ryzykiem zewnętrznym, w tym identyfikowanie obszarów zagrożeń mogących mieć wpływ na prawidłowość wypełniania obowiązków podatkowych i celnych
  • Typowanie podmiotów do czynności sprawdzających, kontroli podatkowej i postępowań podatkowych oraz sporządzenie planów kontroli
  • Dokonywanie czynności sprawdzających
  • Koordynowanie sprawozdawczości realizowanej przez Pomorski Urząd Skarbowy

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy biurowej
  • znajomość przepisów prawa podatkowego materialnego i proceduralnego
  • łatwość komunikacji
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe