Starszy referent

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kędzierzynie-Koźlu

Kędzierzyn-Koźle

14 dni temu

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kędzierzynie-Koźlu
Wojskowy Komendant Uzupełnień poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Kędzierzyn-Koźle
Ogłoszenie o naborze Nr 63183

Warunki pracy

• praca administracyjno-biurowa
• praca w pozycji siedzącej, na stanowisku wyposażonym w monitor ekranowy powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy
• praca w terenie w zakresie prowadzenia działalności promocyjno-informacyjnej Wydziału Rekrutacji
• stanowisko na parterze budynku
• naturalne i sztuczne oświetlenie w pomieszczeniach
• budynek nie jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową umożliwiającą swobodne przemieszczanie się (brak podjazdów, windy, odpowiednio dostosowanych pomieszczeń sanitarnych)

Zakres zadań

 • Realizacja zadań w zakresie rekrutowania, kwalifikowania i powoływania do zawodowej służby wojskowej
 • Realizacja zadań w zakresie kwalifikacji wojskowej
 • Promocja ochotniczych form służby wojskowej
 • Prowadzenie ewidencji wojskowej w informatycznej bazie danych SPIRALA-ZINT i SEW on-line
 • Wystawianie i wydawanie książeczek wojskowych dla osób, które stawały i nie stawały do kwalifikacji wojskowej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego staż pracy powyżej 6 miesięcy w administracji lub pracy biurowej
 • Znajomość ustaw o powszechnym obowiązku obrony RP, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, o służbie cywilnej, o ochronie danych osobowych, o ochronie informacji niejawnych i rozporządzeń wykonawczych do powyższych ustaw
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „POUFNE” lub złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych
 • Znajomość pakietu MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie w zakresie informatycznej bazy danych SPIRALA-ZINT
 • Praca na stanowisku związanym z obronnością państwa
 • Odporność na stres
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Kreatywność, komunikatywność oraz wysoka kultura osobista
Poznaj stanowisko: Referent 
Referent to stanowisko funkcjonujące w instytucjach państwowych (na przykład sądach, urzędach czy izbie celnej) a także firmach prywatnych. Do zadań referenta należy przede wszystkim porządkowanie dokumentacji, wykonywanie prostych prac biurowych, etc. Dlatego też zawód referenta jest często używany zamiennie z zawodem sekretarza lub sekretarki, większość obowiązków jest bowiem w tym przypadku identyczna. Referent poza ...
Praca Referent