Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Starszy referent

Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu

Polkowice

38 dni temu

Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Polkowice
Ogłoszenie o naborze Nr 63590

Warunki pracy

• Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie
• Praca jednozmianowa wykonywana w porze dziennej
• Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym
• Stanowisko pracy: typowe stanowisko biurowe wyposażone w komputer z monitorem oraz inne urządzenia biurowe
• Przy budynku, na parkingu zewnętrznym, brak miejsca parkingowego oznaczonego dla osób niepełnosprawnych
• Wejście do budynku od strony ul. Zachodniej przystosowane jest dla osób niepełnosprawnych
• Dojazd tylko na parter zapewniony jest podjazdem
• Na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych
• Zaplecze socjalne

Zakres zadań

 • • Pozyskiwanie informacji mogących mieć wpływ na powstanie obowiązku podatkowego oraz ustalenie zobowiązania podatkowego, w tym także z tytułu nieujawnionych źródeł w celu wytypowania podatników do kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego,
 • • Zarządzanie ryzykiem zewnętrznym oraz identyfikowanie obszarów zagrożeń w celu wypełniania obowiązków podatkowych i celnych,
 • • Dokonywanie czynności sprawdzających dot. deklaracji i zeznań oraz czynności sprawdzających na zlecenie innych urzędów skarbowych celem ustalenia stanu faktycznego,
 • • Badanie zasadności zwrotu podatku oraz wydawanie postanowień w sprawach przedłużenia terminu zwrotu podatku celem weryfikacji złożonych deklaracji ze stanem rzeczywistym,
 • • Realizacja zadań związanych z wymianą informacji i międzynarodową współpracą w sprawach podatkowych w celu właściwej realizacji zadań komórki organizacyjnej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 0,5 roku w pracy biurowej
 • • Umiejętność obsługi aplikacji biurowych
 • • Umiejętność redagowania pism
 • • Podstawowa znajomość przepisów prawa podatkowego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Poznaj stanowisko: Referent 
  Referent to stanowisko funkcjonujące w instytucjach państwowych (na przykład sądach, urzędach czy izbie celnej) a także firmach prywatnych. Do zadań referenta należy przede wszystkim porządkowanie dokumentacji, wykonywanie prostych prac biurowych, etc. Dlatego też zawód referenta jest często używany zamiennie z zawodem sekretarza lub sekretarki, większość obowiązków jest bowiem w tym przypadku identyczna. Referent poza ...
  Praca Referent