Starszy referent

Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu

Wrocław

48 dni temu

Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 69202

Warunki pracy

• Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie
• Praca jednozmianowa wykonywana w porze dziennej
• Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym
• Stanowisko pracy: typowe stanowisko biurowe wyposażone w komputer z monitorem oraz inne urządzenia biurowe
• Budynek biurowy: siedziba Izby Administracji Skarbowej przy ul. Powstańców Śl. 24, 26 we Wrocławiu
• Przy budynku, na parkingu zewnętrznym, znajdują się miejsca dla osób niepełnosprawnych
• Wejście do budynku od strony ul. Powstańców Śl. przystosowane jest dla osób niepełnosprawnych
• Dojazd na wszystkie piętra zapewniony jest dźwigiem osobowym przystosowanym dla osób niepełnosprawnych
• Na każdym piętrze znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych
• Budynek konferencyjny (B) również przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych
• Zaplecze socjalne

OFERUJEMY:
• Wynagrodzenie zasadnicze brutto w kwocie 3 535,61 zł (przy mnożniku kwoty bazowej 1,74) oraz dodatek za udokumentowany staż pracy powyżej 5 lat (od 5 do 20% wynagrodzenia)
• Zatrudnienie na umowę o pracę (bez okresu próbnego), pierwsza umowa na 12 miesięcy, kolejna na czas nieokreślony
• „Trzynaste” wynagrodzenie
• Kwartalne nagrody uznaniowe
• Nagrody jubileuszowe
• Pakiet socjalny (dofinansowanie do wypoczynku pracownika i jego dzieci, karty sportowe, niskooprocentowane pożyczki)
• Możliwość korzystania z Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
• Dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze
• Możliwość wykupienia ubezpieczenia grupowego

Zakres zadań

 • • Sporządzanie sprawozdań, analiz i informacji z zakresu zatrudnienia i wynagrodzeń/uposażeń oraz deklaracji/informacji miesięcznych i rocznych wpłat na PFRON w celu realizacji ustawowych obowiązków sprawozdawczych oraz na potrzeby MF i komórek organizacyjnych IAS;
 • • Przygotowywanie, prowadzenie i monitorowanie postępowań związanych z przebiegiem procesu naboru pracowników w celu obsadzenia wolnych stanowisk pracy w służbie cywilnej;
 • • Uczestniczenie w planowaniu i podziale etatów oraz nadzór ich wykorzystania, uczestnictwo w planowaniu i gospodarowaniu środkami na wynagrodzenia i uposażenia osobowe pracowników i funkcjonariuszy zatrudnionych/pełniących służbę w Izbie w celu monitorowania prawidłowego wykonania planu finansowego;
 • • Prowadzenie spraw związanych z organizacją praktyk studenckich, absolwenckich, uczniowskich i innych, staży i wolontariatu w celu zapewnienia sprawnej ich realizacji oraz prawidłowego przebiegu;
 • • Obsługa organizacyjna i administracyjna spraw związanych z postępowaniami dyscyplinarnymi oraz wyjaśniającymi, zasadami etyki zawodowej oraz służby cywilnej i Służby Celno–Skarbowej w celu zapewnienia przestrzegania przepisów prawa.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego (powyżej 0,5 roku w pracy biurowej)
 • • Umiejętność obsługi aplikacji biurowych
 • • Umiejętność redagowania pism
 • • Podstawowa znajomość przepisów prawa pracy (w tym ustawy o służbie cywilnej i ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej) i ubezpieczeń społecznych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe