Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Starszy referent

Komenda Miejska Policji w Toruniu

Toruń

57 dni temu

Komenda Miejska Policji w Toruniu
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Toruń
Ogłoszenie o naborze Nr 73683

Warunki pracy

Nie występują uciążliwe, szkodliwe oraz niebezpieczne warunki pracy; praca wykonywana z użyciem sprzętu biurowego oraz przy monitorze komputerowym, jednozmianowa, bez specjalnego dostosowania dla osób niepełnosprawnych, budynek wielokondygnacyjny z windą. 

Zakres zadań

  • Realizuje czynności związane z obsługą sekretariatu Wydziału w zakresie ewidencjonowania w dziennikach i rejestrach dokumentów wpływających i wychodzących,
  • Prowadzi dokumentację urlopową, ewidencjonuje urlopy wypoczynkowe i dodatkowe oraz zwolnienia lekarskie funkcjonariuszy i pracowników Wydziału oraz obsługuje w tym zakresie bazę SWOP,
  • Prowadzi ewidencję skierowań na badania profilaktyczne funkcjonariuszy i pracowników Wydziału,.
  • Archiwizuje dokumentację spraw załatwionych, sporządza spisy archiwalne oraz przekazuje archiwalia do składnicy akt KMP w Toruniu zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  • Poświadczenie bezpieczeństwa do dostępu do dokumentów niejawnych oznaczonych klauzulą poufne
Poznaj stanowisko: Referent 
Referent to stanowisko funkcjonujące w instytucjach państwowych (na przykład sądach, urzędach czy izbie celnej) a także firmach prywatnych. Do zadań referenta należy przede wszystkim porządkowanie dokumentacji, wykonywanie prostych prac biurowych, etc. Dlatego też zawód referenta jest często używany zamiennie z zawodem sekretarza lub sekretarki, większość obowiązków jest bowiem w tym przypadku identyczna. Referent poza ...
Praca Referent