Starszy referent
Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy
Świdnica
43 dni temu
Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy
Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Świdnica
Ogłoszenie o naborze Nr 77072

Warunki pracy

- praca biurowa przy wykorzystaniu komputera


- praca częściowo przy sztucznym oświetleniu


- obsługa urządzeń biurowych (kserokopiarki,drukarki,faksu)


- brak windy, brak podjazdów oraz innych ułatwień dla osób niepełnosprawnych


- praca siedząca

Zakres zadań

 • przyjmuje i wydaje korespondencję zgodnie z przyjętymi procedurami
 • prowadzi dziennik korespondencji w formie elektronicznej
 • opracowuje pocztę specjalną oraz zwykłą
 • sporządza ewidencję mandatów karnych
 • przekazuje akta spraw ostatecznie załatwionych do Składnicy Akt na podstawie spisów zdawczo-odbiorczych po uprzednim uporządkowaniu tych akt w celu właściwej archiwizacji

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji i pracy kancelaryjno- biurowej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa
 • uiejętność organizacji pracy własnej
 • odpowiedzialność, staranność, dokładność