Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Starszy referent
Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu
Wrocław
specjalista mid / senior
64 dni temu
Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 78857

Warunki pracy


 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie

 • Praca jednozmianowa wykonywana w porze dziennej

 • Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym

 • Stanowisko pracy: typowe stanowisko biurowe wyposażone w komputer z monitorem oraz inne urządzenia biurowe

 • Budynek biurowy: Dolnośląski Urząd Celno-Skarbowy we Wrocławiu przy ul. Cichociemnych 11

 • Budynek 3-kondygnacyjny bez windy

 • Parter dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych

 • Brak ogólnie dostępnych miejsc parkingowych, możliwość odpłatnego parkowania na parkingu lotniska

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania celne i postępowania podatkowe w przydzielonych do załatwienia sprawach w celu zapewnienia prawidłowego orzecznictwa
 • Prowadzi inne postępowania administracyjne, w tym dotyczące orzecznictwa w zakresie kar pieniężnych w przydzielonych do załatwienia sprawach w celu prawidłowej realizacji zadań
 • Przygotowuje projekty decyzji, pozwoleń, postanowień i innych pism w przydzielonych do załatwienia sprawach w celu prawidłowej realizacji zadań
 • Weryfikuje dowody pochodzenia na wniosek zagranicznych administracji w celu prawidłowej realizacji zadań
 • Wykonuje zadania z zakresu środków polityki handlowej w celu prawidłowej realizacji zadań
 • Prowadzi postępowania w zakresie pozwoleń na stosowanie uproszczonego sposobu dokumentowania pochodzenia towarów oraz uproszczonego sposobu wystawiania świadectw ATR w celu prawidłowej realizacji zadań

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 0,5 roku w pracy biurowej
 • Umiejętność obsługi aplikacji biurowych
 • Umiejętność redagowania pism
 • Podstawowa znajomość przepisów prawa celnego oraz w zakresie importu towarów - prawa podatkowego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty