Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Starszy referent
Karpacki Oddział Straży Granicznej w Nowym Sączu
Zakopane
13 dni temu
Karpacki Oddział Straży Granicznej w Nowym Sączu
Komendant Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Zakopane
Ogłoszenie o naborze Nr 90709

Warunki pracy


 • praca administarcyjno - biurowa,

 • przy komputerze powyżej 4 godz.,

 • praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,

 • narzędzia i materiały pracy: komputer, kserokopiarka, telefon, drukarka

Zakres zadań

 • sporządza wykazy należności dla funkcjonariuszy i pracowników Placówki SG
 • sporządza dokumentację wykorzystania pokoi gościnnych mieszczących się w budynku Placówki SG, melduje gości przybyłych na wypoczynek, rozlicza należności z tego tytułu oraz wystawia paragony i faktury VAT
 • sporządza zapotrzebowanie na materiały biurowe i inne środki niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Placówki SG
 • prowadzi dokumentację przychodowo-rozchodową środków jednorazowego użytku oraz gospodarkę materiałową
 • ewidencjonuje otrzymane faktury za wykonane usługi, zakupione materiały i sprzęt i przesyła do odpowiednich komórek KaOSG
 • rozlicza środki finansowe uzyskane z tytułu nałożonych mandatów karnych oraz ewidencjonuje ich z wykorzystaniem systemu elektronicznego
 • sporządza karty ewidencji i wykazy należności funkcjonariuszy- przewodników psów służbowych oraz przesyła ich do właściwych komórek w Komendzie Oddziału
 • prowadzi książki materiałowe mienia będącego na stanie Placówki SG

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego pracy na stanowisku biurowym
 • znajomość przepisów: ustawy o Straży Granicznej, ustawy o finansach publicznych, ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzenia w sprawie wystawiania faktur, rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących
 • dobra organizacja pracy własnej, umiejętność współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Placówki SG i Komendy Oddziału
 • biegła umiejętność obsługi komputera oraz pakietu MS Office oraz umiejętność korzystania z maszyn i urządzeń biurowych
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „POUFNE”
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe