Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Starszy specjalista

Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

Warszawa

168 dni temu

Główny Urząd Statystyczny w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 19672

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
– praca administracyjno-biurowa

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
– Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest częściowo dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście główne do budynku jak również wejście od strony Centralnej Biblioteki Statystycznej jest dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych, brak progów utrudniających wjazd wózkiem, schody w holu głównym są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy wyposażone są w informację głosową oraz oznakowanie dla osób niewidomych, natomiast nie są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich w zakresie usytuowania poręczy i tablicy przyzywowej. W budynku znajduje się 5 toalet przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych - jedna na poziomie parteru przy kiosku w holu głównym, po jednej na piętrze 1, 3, 5 w bloku A, jedna na piętrze 6 w bloku B
– Praca przy komputerze

Zakres zadań

 • pozyskiwanie, opracowywanie oraz analiza logiczna i merytoryczna danych statystycznych dotyczących szkół ponadgimnazjalnych w celu otrzymania odpowiedniego zbioru danych o wysokiej jakości
 • przygotowywanie i udostępnianie wynikowych informacji statystycznych z zakresu oświaty i wychowania, zgodnie z odpowiednimi programami badań statystycznych statystyki publicznej oraz wiążącymi GUS zobowiązaniami międzynarodowymi w celu zaspokojenia potrzeb odbiorców
 • koordynowanie prac związanych z przygotowywaniem analiz, informacji, publikacji z zakresu oświaty i wychowania, w tym na potrzeby Eurostatu i organizacji międzynarodowych (OECD, UNICEF, UNESCO) w celu uzyskania spójnego i dobrej jakości produktu z zachowaniem terminowości
 • koordynacja współpracy z krajowymi urzędami centralnymi/ministerstwami w celu doskonalenia metodologii badań statystycznych z zakresu oświaty
 • współudział w pracach związanych z przygotowywaniem i opiniowaniem krajowych i międzynarodowych dokumentów i raportów w celu rozwijania statystyki edukacji
 • współudział w pracach związanych z realizowanymi przez wydział badaniami ankietowymi z zakresu edukacji w celu dostarczenia kompleksowej informacji o badanym zjawisku.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • znajomość ustawy o statystyce publicznej
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • umiejętność obsługi komputera (MS Office)
 • znajomość przepisów prawa oświatowego
 • ogólna znajomość metodologii badań
 • wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • rzetelność
 • organizacja pracy i orientacja na osiągania celów
 • komunikacja interpersonalna i komunikacja pisemna
 • współpraca
 • kreatywność
 • myślenie analityczne
 • podejmowanie decyzji i odpowiedzialność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość pakietu statystycznego, np. SPSS, R
 • Doświadczenie w pracy w instytucjach edukacyjnych lub w statystyce.

Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Administracyjnych

Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
Specjalista ds. Administracyjnych Praca Specjalista ds. Administracyjnych

Szukaj pracy według:

Dolnośląskie:
Wrocław (705)
Wałbrzych (42)
Legnica (66)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (159)
Toruń (79)
Lubelskie:
Lublin (113)
Chełm (18)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (902)
Tarnów (31)
Nowy Sącz (33)
Mazowieckie:
Warszawa (1828)
Radom (59)
Płock (36)
Opolskie:
Opole (116)
Nysa (18)
Podkarpackie:
Rzeszów (96)
Przemyśl (16)
Podlaskie:
Białystok (80)
Suwałki (26)
Łomża (18)
Pomorskie:
Gdańsk (366)
Gdynia (131)
Słupsk (37)
Śląskie:
Katowice (443)
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (77)
Elbląg (24)
Ełk (12)
Wielkopolskie:
Poznań (494)
Kalisz (49)
Konin (37)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (262)
Koszalin (61)
Kołobrzeg (22)
Auchan (113)
Tesco (496)
UBS (0)
OBI (0)
PKP (20)
STRABAG (11)
ABB (60)
Accenture (175)
Luxoft (141)
PKO BP (335)
KPMG (33)
Orange (23)
IKEA (5)
Budimex (20)

Rekrutują z Praca.pl