Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Starszy specjalista

Urząd Morski w Gdyni

Gdynia

248 dni temu

Urząd Morski w Gdyni
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Gdynia
Ogłoszenie o naborze Nr 26622

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań:
- krajowe wyjazdy służbowe
- zagraniczne wyjazdy służbowe
- zagrożenie korupcją
- permanentna obsługa klientów zewnętrznych

Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:
Czynniki szkodliwe dla zdrowia:
- praca przy monitorze ekranowym (komputer) pow. 4 godzin dziennie

Narzędzia i materiały pracy:
- komputer

Infrastruktura - bariery architektoniczne:
- winda
- brak podjazdu
- brak schodołazu
- toaleta niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych
- drzwi odpowiedniej szerokości
- brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • prowadzenie postępowań w sprawach uzgadniania decyzji lokalizacyjnych w odniesieniu do obszarów pasa nadbrzeżnego, portów i przystani morskich
 • prowadzenie spraw dotyczących: - projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy; - projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 • prowadzenie postępowań w sprawach wydawania decyzji na wykorzystywanie pasa technicznego do celów innych niż związane z celem podstawowym wraz z określaniem warunków takiego wykorzystania
 • formułowanie warunków i przygotowanie dokumentów finalnych dotyczących projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa, Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju i innych dokumentów strategicznych w zakresie zagospodarowania pasa technicznego, pasa ochronnego oraz portów i przystani morskich
 • formułowanie warunków i przygotowanie dokumentów finalnych dotyczących projektów granic pasa technicznego i ochronnego, portów i przystani morskich
 • wykonywanie zestawień i opracowywanie informacji sprawozdawczych określonych przepisami z wykorzystaniem komputerowych baz danych i innych programów specjalistycznych dotyczących prowadzonych zagadnień
 • formułowanie warunków i przygotowanie dokumentów finalnych dotyczących uzgodnień planu zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich, innych dokumentów strategicznych w zakresie zagospodarowania pasa technicznego, pasa ochronnego oraz portów i przystani morskich

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe profilowe na kierunku architektura i urbanistyka lub budownictwo
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze gospodarki przestrzennej, architektury lub budownictwa
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (B2 wg ESOKJ)
 • znajomość przepisów dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego w zakresie wykonywanych zadań
 • znajomość przepisów dotyczących prawa budowlanego w zakresie wykonywanych zadań
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce i analitycznego myślenia
 • komunikatywność
 • umiejętność negocjowania
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • studia podyplomowe w zakresie planowania przestrzennego, urbanistyki lub gospodarki przestrzennej
 • przeszkolenie z zagadnień regulacji prawnych w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego
 • dostęp do informacji niejawnych o klauzuli tajności „zastrzeżone”
 • komunikatywna znajomość języka niemieckiego (A2 wg ESOKJ)
 • umiejętność obsługi specjalistycznych programów komputerowych
 • umiejętność pracy w zespole
 • orientacja na klienta/interesanta

Poznaj stanowisko: Urbanista

Urbanista jest specjalistą w zakresie opracowywania planów zagospodarowania przestrzeni. Obszarem zainteresowań osoby zatrudnionej w tym charakterze jest przede wszystkim przestrzeń publiczna miast różnej wielkości, ze szczególnym uwzględnieniem osiedli mieszkaniowych, centrów miast, etc. Urbanista nie tylko przygotowuje plany urbanistyczne, lecz także sprawuje nadzór nad ich poprawnym wykonawstwem. W ...
Urbanista Praca Urbanista

Szukaj pracy według:

Dolnośląskie:
Wrocław (633)
Wałbrzych (43)
Legnica (83)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (180)
Toruń (109)
Lubelskie:
Lublin (191)
Chełm (24)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (787)
Tarnów (40)
Nowy Sącz (27)
Mazowieckie:
Warszawa (1781)
Radom (121)
Płock (45)
Opolskie:
Opole (207)
Nysa (54)
Podkarpackie:
Rzeszów (120)
Przemyśl (34)
Podlaskie:
Białystok (94)
Suwałki (35)
Łomża (18)
Pomorskie:
Gdańsk (412)
Gdynia (158)
Słupsk (50)
Śląskie:
Katowice (442)
Częstochowa (114)
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (117)
Elbląg (61)
Ełk (32)
Wielkopolskie:
Poznań (495)
Kalisz (62)
Konin (30)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (279)
Koszalin (64)
Kołobrzeg (28)
Auchan (151)
Tesco (108)
Inditex (23)
OBI (0)
PKP (0)
STRABAG (4)
ABB (93)
Accenture (261)
Carrefour (88)
PKO BP (294)
KPMG (25)
Orange (19)
IKEA (18)
Budimex (32)

Rekrutują z Praca.pl