Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Starszy specjalista

Urząd Morski w Gdyni

Gdynia

248 dni temu

Urząd Morski w Gdyni
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Gdynia
Ogłoszenie o naborze Nr 26623

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań:
- krajowe wyjazdy służbowe
- zagraniczne wyjazdy służbowe
- zagrożenie korupcją
- permanentna obsługa klientów zewnętrznych

Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:
Czynniki szkodliwe dla zdrowia:
- praca przy monitorze ekranowym (komputer) pow. 4 godzin dziennie

Narzędzia i materiały pracy:
- komputer

Infrastruktura - bariery architektoniczne:
- winda
- brak podjazdu
- brak schodołazu
- toaleta niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych
- drzwi odpowiedniej szerokości
- brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • analiza i ocena stanu spełnienia wymogów prawnych dotyczących postępowań w sprawach pozwoleń na budowę dla obiektów na obszarach morskich, uzgadniania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz związanych z nimi projektów, pozwoleń wodnoprawnych, w odniesieniu do ustalonego obszaru nadzorowanego przez Urząd
 • formułowanie warunków i przygotowanie dokumentów finalnych dotyczących postępowań w sprawach uzgadniania na ustalonym obszarze pozwoleń wodnoprawnych, w porozumieniu z specjalistycznymi komórkami urzędu oraz zatwierdzanie projektów i planów związanych z zagospodarowaniem morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego
 • kontrola stanu przedsięwzięć na obszarze postępowań w zakresie zgodności z warunkami decyzji lub postanowień
 • uczestnictwo w projektach krajowych dotyczących obszarów morskich w zakresie zagadnień specjalistycznych, przygotowywanie i prezentacja materiałów dotyczących stanu zagadnień w zakresie właściwości administracji morskiej, związanych z obiektami budowlanymi i warunkami ich eksploatacji oraz uczestnictwo w postępowaniach w przypadku zaistnienia katastrofy obiektu budowlanego stanowiącego własność Urzędu
 • prezentowanie z upoważnienia DUM, stanowiska w sprawach indywidualnych
 • wykonywanie zestawień i opracowywanie informacji sprawozdawczych określonych przepisami z wykorzystaniem komputerowych baz danych i innych programów specjalistycznych dotyczących prowadzonych zagadnień
 • formułowanie warunków i przygotowanie dokumentów finalnych dotyczących uzgodnień planu zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich, innych dokumentów strategicznych w zakresie zagospodarowania pasa technicznego, pasa ochronnego oraz portów i przystani morskich

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe profilowe na kierunku budownictwo
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze budownictwa, projektowania lub nadzoru budowlanego
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego (A2 wg ESOKJ)
 • znajomość przepisów dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego w zakresie wykonywanych zadań
 • znajomość przepisów dotyczących prawa budowlanego w zakresie wykonywanych zadań
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce i analitycznego myślenia
 • komunikatywność
 • umiejętność negocjowania
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • studia podyplomowe w zakresie planowania przestrzennego, urbanistyki lub gospodarki przestrzennej
 • przeszkolenie z zagadnień regulacji prawnych w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego
 • dostęp do informacji niejawnych o klauzuli tajności „zastrzeżone”
 • komunikatywna znajomość języka niemieckiego (A2 wg ESOKJ)
 • umiejętność obsługi specjalistycznych programów komputerowych
 • umiejętność pracy w zespole
 • orientacja na klienta/interesanta

Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Umów Budowlanych

Specjalista ds. Umów Budowlanych to osoba odpowiedzialna za przygotowanie formalno - prawnej strony umów budowlanych. Do obowiązków pracownika tego należy, m.in.: sporządzanie umów podwykonawczych, załączników, aneksów i deklaracji wekslowych do umów, sporządzanie zestawień umów realizowanych i planowanych, sporządzanie zleceń, kompletowanie dokumentów rejestrowych firm ...
Specjalista ds. Umów Budowlanych Praca Specjalista ds. Umów Budowlanych

Szukaj pracy według:

Dolnośląskie:
Wrocław (632)
Wałbrzych (42)
Legnica (83)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (180)
Toruń (108)
Lubelskie:
Lublin (190)
Chełm (24)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (786)
Tarnów (40)
Nowy Sącz (27)
Mazowieckie:
Warszawa (1778)
Radom (121)
Płock (45)
Opolskie:
Opole (205)
Nysa (54)
Podkarpackie:
Rzeszów (119)
Przemyśl (34)
Podlaskie:
Białystok (92)
Suwałki (35)
Łomża (18)
Pomorskie:
Gdańsk (410)
Gdynia (157)
Słupsk (50)
Śląskie:
Katowice (441)
Częstochowa (114)
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (116)
Elbląg (61)
Ełk (32)
Wielkopolskie:
Poznań (494)
Kalisz (62)
Konin (29)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (278)
Koszalin (64)
Kołobrzeg (28)
Auchan (151)
Tesco (108)
Inditex (23)
OBI (0)
PKP (0)
STRABAG (4)
ABB (93)
Accenture (261)
Carrefour (88)
PKO BP (286)
KPMG (25)
Orange (19)
IKEA (18)
Budimex (32)

Rekrutują z Praca.pl