Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Starszy specjalista

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie

Lublin

244 dni temu

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Lublin
Ogłoszenie o naborze Nr 26654

Warunki pracy

Praca wykonywana jest w budynku dwukondygnacyjnym KWP w Lublinie, przy ul. Grenadierów 3, w pomieszczeniu biurowym na I piętrze Wydziału Zaopatrzenia KWP w Lublinie. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich – bariery architektoniczne (schody przy wejściu do budynku, brak podjazdu, brak windy, brak przystosowanych sanitariatów).
Pracownik wykonuje większość czynności o charakterze statycznym, związanych głównie z pracą przy komputerze. Praca w oświetleniu naturalnym oraz sztucznym, przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy.

Zakres zadań

 • Realizowanie zakupów odczynników, szkła, materiałów i drobnego sprzętu laboratoryjnego na podstawie zawartych umów i w trybie pozaustawowym, ze środków budżetowych,
 • Koordynowanie procesu właściwego i terminowego dostarczania gazów laboratoryjnych na podstawie zawartej umowy z wykonawcą,
 • Analizowanie zgłoszonych potrzeb oraz przygotowywanie pełnej dokumentacji do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przydzielonego asortymentu, sprawdzanie ofert i uczestniczenie w pracach komisji,
 • Prowadzenie rozpoznania w zakresie potrzeb uzupełnienia przydzielonego asortymentu oraz sporządzanie planów postępowań o udzielenie zamówień publicznych i stosownych korekt planów,
 • Analizowanie i ewidencjonowanie operacji finansowych w danej grupie wydatków budżetowych,
 • Planowanie zakupów asortymentu w ramach zamówienia wspólnego, składanie zapotrzebowania do wytypowanej komendy wojewódzkiej Policji w kraju oraz realizowanie zakupów z zakresu odczynników i materiałów genetycznych i kryminalistycznych,
 • Prowadzenie rejestru opakowań wielokrotnego użytku i odpadów opakowaniowych po substancjach chemicznych bardzo toksycznych, toksycznych, rakotwórczych, mutagennych lub niebezpiecznych dla środowiska oraz monitorowanie i koordynowanie zwrotu pustych opakowań,
 • Uczestniczenie w pracach komisji / zespołów do przeprowadzenia inwentaryzacji / przeklasyfikowania / wybrakowania.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe chemiczne, biologiczne lub pokrewne,
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy biurowej lub w pracy związanej z posiadanym wykształceniem,
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa dopuszczającego do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego dopuszczającego do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne”,
 • Znajomość przepisów regulujących sprawy: zamówień publicznych, służby cywilnej,
 • Umiejętność biegłej obsługi komputera – pakiet Office i Internet,
 • Umiejętność redagowania pism urzędowych, umiejętność biegłego i dokładnego liczenia, umiejętność analitycznego myślenia,
 • Komunikatywność, wysoka kultura osobista,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu zamówień publicznych,
 • Znajomość przepisów dotyczących finansów publicznych,
 • Znajomość przepisów o substancjach i preparatach chemicznych, opakowaniach i odpadach opakowaniowych.

Poznaj stanowisko: Chemik

Chemik jest osobą badającą i analizującą skład chemiczny substancji organicznych i nieorganicznych, przeprowadzającą badania laboratoryjne i konstruującą teorie, jednocześnie weryfikując wiedzę dotychczas znaną. Osoby wykształcone w tym kierunku mogą pracować naukowo, lub w charakterze specjalisty w różnorodnych firmach i przedsiębiorstwach, prowadzących działalność związaną z chemią, przeważnie przedsiębiorstwach produkcyjnych, ...
Chemik Praca Chemik

Szukaj pracy według:

Dolnośląskie:
Wrocław (671)
Wałbrzych (44)
Legnica (82)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (168)
Toruń (94)
Lubelskie:
Lublin (190)
Chełm (19)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (833)
Tarnów (39)
Nowy Sącz (30)
Mazowieckie:
Warszawa (1818)
Radom (112)
Płock (40)
Opolskie:
Opole (210)
Nysa (47)
Podkarpackie:
Rzeszów (114)
Przemyśl (31)
Podlaskie:
Białystok (90)
Suwałki (25)
Łomża (13)
Pomorskie:
Gdańsk (392)
Gdynia (152)
Słupsk (37)
Śląskie:
Katowice (473)
Częstochowa (114)
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (111)
Elbląg (51)
Ełk (25)
Wielkopolskie:
Poznań (526)
Kalisz (64)
Konin (34)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (276)
Koszalin (57)
Kołobrzeg (24)
Auchan (135)
Tesco (114)
Inditex (47)
OBI (0)
PKP (0)
STRABAG (6)
ABB (104)
Accenture (288)
Carrefour (95)
PKO BP (286)
KPMG (36)
Orange (22)
IKEA (25)
Budimex (34)

Rekrutują z Praca.pl