Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Starszy specjalista

Ministerstwo Finansów w Warszawie

Warszawa

284 dni temu

Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 28189

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa; obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie; używanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, skaner; zagrożenie korupcją.
Pomieszczenia zakładu pracy uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy. Obiekt posiada dostosowane podjazdy dla osób na wózkach inwalidzkich przy wejściach do budynku. Drzwi wejściowe do budynku (wejście główne) pozwalają na swobodny przejazd wózkiem inwalidzkim. W gmachu Ministerstwa Finansów korytarze są przestronne, pozbawione progów, umożliwiające swobodne poruszanie się po nich osobom na wózkach inwalidzkich. Ponadto obiekt wyposażony jest w dźwigi osobowe z kabinami przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych, a w biegach klatek schodowych zamontowano dodatkowo poręcze. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy do potrzeb indywidualnej niepełnosprawności.

Zakres zadań

 • Prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących w szczególności nakładania kar administracyjnych (w tym kar pieniężnych, skreślenia podmiotu) na firmy audytorskie badające jednostki zainteresowania publicznego (JZP) i członków ich zarządów i rad nadzorczych w związku z naruszeniami przepisów stwierdzonymi m.in. w wyniku kontroli Komisji Nadzoru Audytowego (KNA), z odwołań od uchwał organów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów (PIBR), na PIBR w związku z brakiem realizacji nałożonych zadań przygotowując projekty rozstrzygnięć KNA.
 • Prowadzenie działań dotyczących wykonania nałożonych kar i opłat, w tym: monitorowanie wykonania należności, czynności.
 • Analizowanie wykonywania przepisów przez firmy audytorskie, w tym udzielanie, na wniosek firmy audytorskiej zwolnień z wymogów dotyczących limitów na wynagrodzenia za wykonywanie usług dozwolonych.
 • Przygotowywanie projektów odpowiedzi na petycje, skargi i wnioski oraz na wnioski o udostępnienie informacji publicznej i ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego pozostające we właściwości KNA.
 • Analizowanie prawidłowości wnoszonych przez firmy audytorskie opłat z tytułu nadzoru, analizowanie uchwał organów PIBR m.in. w sprawie nałożenia kar administracyjnych i wysokości stawki procentowej opłat z tytułu nadzoru.
 • Opracowywanie regulacji prawnych w zakresie organizacji i funkcjonowania KNA w tym przygotowanie projektu regulaminu KNA oraz opiniowanie projektów umów prawnych.
 • Przygotowywanie wkładu do projektu planu działania KNA i projektu rocznego sprawozdania KNA w zakresie nakładania sankcji na firmy audytorskie.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie z dziedziny nauk prawnych
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze obsługi prawnej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie i rozumienie literatury przedmiotu
 • Znajomość prawa administracyjnego, w tym KPA
 • Znajomość procedur sądowo – administracyjnych
 • Znajomość prawa podatkowego
 • Znajomość ustawy o ochronie danych osobowych
 • Znajomość przepisów z zakresu rewizji finansowej
 • Znajomość zasad funkcjonowania i zadań Komisji Nadzoru Audytowego
 • Umiejętność interpretacji i analizy przepisów prawnych
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Umiejętność argumentowania
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Prawnych

  Specjalista do spraw prawnych, jak sugeruje sama nazwa stanowiska, jest osobą odpowiedzialną za rozwiązywanie wszelkich problemów prawnych firmy lub przedsiębiorstwa, w której został zatrudniony, a także wypełnianie wszelkich zobowiązań administracyjnych tegoż podmiotu gospodarczego. Osoba obsadzona na tym stanowisku posiada zwykle wyższe wykształcenie prawnicze, oraz wiedzę i doświadczenie z zakresu realizowania ...
  Specjalista ds. Prawnych Praca Specjalista ds. Prawnych

  Szukaj pracy według:

  Dolnośląskie:
  Wrocław (759)
  Wałbrzych (66)
  Legnica (99)
  Kujawsko-pomorskie:
  Bydgoszcz (243)
  Toruń (149)
  Lubelskie:
  Lublin (243)
  Chełm (36)
  Lubuskie:
  Łódzkie:
  Małopolskie:
  Kraków (899)
  Tarnów (70)
  Nowy Sącz (66)
  Mazowieckie:
  Warszawa (2069)
  Radom (165)
  Płock (100)
  Opolskie:
  Opole (243)
  Nysa (91)
  Podkarpackie:
  Rzeszów (156)
  Przemyśl (39)
  Podlaskie:
  Białystok (162)
  Suwałki (47)
  Łomża (36)
  Pomorskie:
  Gdańsk (471)
  Gdynia (200)
  Słupsk (66)
  Śląskie:
  Katowice (566)
  Częstochowa (161)
  Świętokrzyskie:
  Warmińsko-mazurskie:
  Olsztyn (183)
  Elbląg (130)
  Ełk (82)
  Wielkopolskie:
  Poznań (619)
  Kalisz (72)
  Konin (73)
  Zachodniopomorskie:
  Szczecin (332)
  Koszalin (103)
  Kołobrzeg (41)
  Auchan (166)
  Tesco (112)
  Inditex (20)
  Leroy Merlin (123)
  Bricoman (19)
  STRABAG (11)
  ABB (37)
  Accenture (132)
  Carrefour (133)
  PKO BP (321)
  PwC (37)
  KPMG (27)
  Orange (16)
  IKEA (24)
  Budimex (56)

  Rekrutują z Praca.pl