Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Starszy specjalista

Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie

Olsztyn

8 dni temu

Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie
Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 30388

Warunki pracy

Trudne warunki środowiskowe związane z pracą laboratoryjną (obciążenie wzroku, narażenie na czynniki alergizujące np. kurz, pleśnie i grzyby, kontakt z materiałem potencjalnie zakaźnym, obsługa sprzętu laboratoryjnego, mycie szkła laboratoryjnego, czynności pomocnicze przy wykonywaniu ekspertyz.

Zakres zadań

 • Wykonywanie czynności wstępnych, pomocniczych i badawczych przy prowadzonym przez biegłego/ kandydata na biegłego procesie badawczym;
 • Wstępne przygotowanie (pod nadzorem biegłego prowadzącego badania) materiału dowodowego/ porównywawczego do badań chemicznych;
 • Przygotowanie dokumentacji do opracowywanych ekspertyz kryminalistycznych;
 • Przygotowanie wg potrzeb odczynników niezbędnych do prowadzenia analiz chemicznych;
 • Prowadzenie dokumentacji przychodu i rozchodu substancji niebezpiecznych i innych odczynników;
 • Przygotowanie stanowiska pracy do prowadzenia badań, mycie szkła laboratoryjnego, sterylizowanie narzędzi i materiałów;
 • Realizowanie ustaleń zawartych w dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością w celu utrzymania i doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością w Laboratorium Kryminalistycznym.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego praca, staż, praktyka w laboratorium o profilu chemicznym lub pokrewnym
 • Poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli poufne lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2016 poz. 1167)
 • wiedza i umiejętności stosowania podstawowych zasad pracy laboratoryjnej i pracy z odczynnikami chemicznymi; umiejętność obsługi podstawowego sprzętu laboratoryjnego;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym;
 • znajomość zasad dobrej praktyki laboratoryjnej GLP;
 • umiejętność współpracy i pracy zespołowej;
 • dokładność, sumienność, rzetelność;
 • odpowiedzialność;
 • dyspozycyjność;
 • zdolność do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 • samodzielność;
 • obsługa komputera i znajomość podstawowych programów biurowych.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • referencje, zaświadczenie o odbytych kursach / szkoleniach;
 • Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy złożyć do: 2018-07-23 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Wojewódzka Policji
  Partyzantów 6/8
  10-959 Olsztyn
  z dopiskiem "starszy specjalista w Laboratorium Kryminalistycznym - nabór nr 30388 (umowa na zastępstwo)

  Poznaj stanowisko: Laborant

  Laborant to osoba pracująca w laboratorium przedsiębiorstwa i zajmuje się pobieraniem, oraz badaniem surowców, półfabrykatów i wyrobów gotowych. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: przygotowanie sprzętu laboratoryjnego, pobieranie próbek i wykonywanie bieżących analiz laboratoryjnych, koordynacja i nadzór wykonania harmonogramu badań surowców, ...
  Laborant Praca Laborant

  Szukaj pracy według:

  Dolnośląskie:
  Wrocław (817)
  Wałbrzych (52)
  Legnica (65)
  Kujawsko-pomorskie:
  Bydgoszcz (174)
  Toruń (97)
  Lubelskie:
  Lublin (131)
  Chełm (20)
  Lubuskie:
  Łódzkie:
  Małopolskie:
  Kraków (832)
  Tarnów (42)
  Nowy Sącz (37)
  Mazowieckie:
  Warszawa (1767)
  Radom (72)
  Płock (37)
  Opolskie:
  Opole (121)
  Nysa (20)
  Podkarpackie:
  Rzeszów (78)
  Przemyśl (29)
  Podlaskie:
  Białystok (101)
  Suwałki (38)
  Łomża (24)
  Pomorskie:
  Gdańsk (406)
  Gdynia (157)
  Słupsk (47)
  Śląskie:
  Katowice (476)
  Świętokrzyskie:
  Warmińsko-mazurskie:
  Olsztyn (95)
  Elbląg (50)
  Ełk (17)
  Wielkopolskie:
  Poznań (518)
  Kalisz (41)
  Konin (41)
  Zachodniopomorskie:
  Szczecin (256)
  Koszalin (58)
  Kołobrzeg (23)
  Auchan (127)
  Tesco (509)
  UBS (0)
  OBI (0)
  PKP (19)
  STRABAG (10)
  ABB (82)
  Accenture (251)
  Luxoft (189)
  PKO BP (347)
  KPMG (38)
  Orange (20)
  IKEA (3)
  Budimex (28)

  Rekrutują z Praca.pl