Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Starszy specjalista

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

Białystok

8 dni temu

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 39224

Warunki pracy

- praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy,
- kontakt z klientem zewnętrznym i wewnętrznym,
- nietypowe godziny pracy.

Praca wykonywana w budynku Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Mickiewicza 3. Stanowisko pracy mieści się na I piętrze. Budynek uwzględnia potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz wymagań dostępności dla osób na wózkach inwalidzkich (podjazd, windy). Na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia. W budynku zachowane są wynikające z przepisów prawa budowlanego wymagane parametry, kubatura pomieszczeń, ich wysokość, szerokość drzwi, oświetlenie a także ergonomia stanowiska pracy. Stanowisko pracy z monitorem ekranowym spełnia minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.

Zakres zadań

 • zapewnienie całodobowego monitoringu zagrożeń, dokonywanie wstępnej analizy występujących zagrożeń oraz uzyskanych informacji o zagrożeniu, przewidywanie rozwoju sytuacji kryzysowych oraz zapewnienie skutecznego i niezwłocznego przepływu informacji
 • zapewnienie współdziałania z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej
 • sporządzanie raportów, sprawozdań i analizy
 • dobieranie i uruchamianie odpowiednich procedur zawartych w planie zarządzania kryzysowego oraz pozostałych planach i procedurach

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • doświadczenie zawodowe: powyżej 1 roku w administracji publicznej
 • wyrażenie zgody na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych lub posiadanie takich poświadczeń
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1401 z późn. zm.)
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1459 z późn. zm.)
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2017 r., poz. 2234 z późn. zm.)
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1559 t.j.)
 • umiejętność obsługi komputera
 • posiadanie następujących kompetencji: komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie rezultatów, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, rzetelność i terminowość, samodzielność i inicjatywa, umiejętności analityczne, wykorzystywanie wiedzy merytorycznej i doskonalenie zawodowe, współpraca z innymi
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Dokumenty i oświadczenia niezbędne

  • Życiorys/CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych lub kopia takiego poświadczenia
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy złożyć do: 2018-12-17 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
  Podlaski Urząd Wojewódzki
  Biuro Organizacji i Kadr
  Oddział Kadr i Szkolenia, pok. 37
  ul. Mickiewicza 3
  15-213 Białystok
  z dopiskiem „Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej – ogłoszenie nr ……”.

  Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Administracyjnych

  Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
  Specjalista ds. Administracyjnych Praca Specjalista ds. Administracyjnych

  Szukaj pracy według:

  Dolnośląskie:
  Wrocław (847)
  Wałbrzych (53)
  Legnica (110)
  Kujawsko-pomorskie:
  Bydgoszcz (204)
  Toruń (117)
  Lubelskie:
  Lublin (207)
  Chełm (33)
  Lubuskie:
  Łódzkie:
  Małopolskie:
  Kraków (906)
  Tarnów (58)
  Nowy Sącz (43)
  Mazowieckie:
  Warszawa (2095)
  Radom (144)
  Płock (45)
  Opolskie:
  Opole (155)
  Nysa (68)
  Podkarpackie:
  Rzeszów (164)
  Przemyśl (31)
  Podlaskie:
  Białystok (128)
  Suwałki (42)
  Łomża (19)
  Pomorskie:
  Gdańsk (439)
  Gdynia (208)
  Słupsk (56)
  Śląskie:
  Katowice (505)
  Częstochowa (153)
  Świętokrzyskie:
  Warmińsko-mazurskie:
  Olsztyn (129)
  Elbląg (100)
  Ełk (38)
  Wielkopolskie:
  Poznań (586)
  Kalisz (63)
  Konin (36)
  Zachodniopomorskie:
  Szczecin (326)
  Koszalin (73)
  Kołobrzeg (38)
  Auchan (139)
  Tesco (137)
  Inditex (54)
  OBI (2)
  PKP (1)
  STRABAG (3)
  ABB (99)
  Accenture (226)
  Carrefour (131)
  PKO BP (313)
  KPMG (36)
  Orange (25)
  IKEA (16)
  Budimex (28)

  Rekrutują z Praca.pl