Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Starszy specjalista

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie

Warszawa

128 dni temu

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 41796

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Budynek przy ul. Żurawiej 4a jest dostępny i częściowo dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Wewnątrz zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, a także drzwi wewnętrzne o odpowiedniej szerokości. W budynku znajdują się dwie windy ułatwiające poruszanie się, ale nie są w pełni dostosowane dla osób na wózku inwalidzkim (wejścia do windy mają szerokość 77 cm). W budynku znajduje się łazienka dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • pozyskiwanie i przetwarzanie danych statystycznych oraz opracowywanie informacji zawierających wnioski z badań i analiz w obszarze niepełnosprawności, jak też informacji analityczno-diagnostycznych na temat sytuacji osób niepełnosprawnych, wspieranie zatrudnienia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
 • opracowywanie i monitorowanie projektów strategii i programów dotyczących osób niepełnosprawnych oraz przygotowywanie opinii projektów strategicznych dokumentów krajowych i wkładów merytorycznych do projektów raportów i dokumentów, także organizacji międzynarodowych, w zakresie analizy danych statystycznych odnoszących się do problematyki osób niepełnosprawnych,
 • udział w opracowywaniu projektu budżetu zadaniowego Biura, monitorowanie realizacji działań ujętych w budżecie Biura na dany rok oraz przygotowywaniu sprawozdawczości w tym zakresie,
 • udział w opracowywaniu informacji i monitorowaniu działań związanych z procesem analizy ryzyka i kontroli zarządczej na poziomie Biura,
 • udział w pracach związanych z przygotowywaniem założeń do rocznego planu finansowego i planu działalności PFRON oraz opracowywaniem informacji na temat realizacji zadań wynikających z nadzoru Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych nad merytoryczną działalnością PFRON,
 • przygotowywanie projektów odpowiedzi i wyjaśnień na interpelacje, wystąpienia i zapytania poselskie, wystąpienia i oświadczenia senatorów oraz wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich,
 • udział w pracach wynikających ze sprawowanego przez Biuro nadzoru merytorycznego i organizacyjnego nad sprawozdaniem statystycznym dotyczącym bezrobocia rejestrowanego osób niepełnosprawnych MRPiPS-07 oraz pracach związanych z opiniowaniem aktów prawnych i dokumentów normatywnych dotyczących realizacji programu badań statystycznych statystyki publicznej (PBSSP),
 • udział w pracach Biura związanych z pozyskiwaniem, przetwarzaniem i opracowywaniem danych statystycznych dotyczących realizacji postanowień Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego przy sporządzaniu analiz danych lub badań społecznych lub danych o charakterze sprawozdawczym
 • Bardzo dobra znajomość j. angielskiego (co najmniej na poziomie B2)
 • Znajomość ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych
 • Wiedza z zakresu polityki społecznej odnoszącej się do osób niepełnosprawnych, w tym w obszarze rynku pracy
 • Znajomość zagadnień z zakresu finansów publicznych
 • Znajomość metodologii prowadzenia badań statystycznych i badań społecznych w Polsce
 • Umiejętność analizy i syntezy informacji
 • Rzetelność
 • Umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Umiejętność współpracy
 • Komunikatywność
 • Umiejętność obsługi komputera: MS Office, w tym bardzo dobra znajomość programu MS Excel
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Administracyjnych

  Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
  Specjalista ds. Administracyjnych Praca Specjalista ds. Administracyjnych

  Podobne oferty

  Szukaj pracy według:

  Dolnośląskie:
  Wrocław (797)
  Wałbrzych (68)
  Legnica (114)
  Kujawsko-pomorskie:
  Bydgoszcz (291)
  Toruń (179)
  Lubelskie:
  Lublin (256)
  Chełm (56)
  Lubuskie:
  Łódzkie:
  Małopolskie:
  Kraków (801)
  Tarnów (103)
  Nowy Sącz (92)
  Mazowieckie:
  Warszawa (2245)
  Radom (190)
  Płock (73)
  Opolskie:
  Opole (259)
  Nysa (90)
  Podkarpackie:
  Rzeszów (176)
  Przemyśl (58)
  Podlaskie:
  Białystok (166)
  Suwałki (57)
  Łomża (48)
  Pomorskie:
  Gdańsk (552)
  Gdynia (324)
  Słupsk (108)
  Śląskie:
  Katowice (569)
  Częstochowa (195)
  Świętokrzyskie:
  Warmińsko-mazurskie:
  Olsztyn (215)
  Elbląg (134)
  Ełk (67)
  Wielkopolskie:
  Poznań (667)
  Kalisz (93)
  Konin (75)
  Zachodniopomorskie:
  Szczecin (432)
  Koszalin (117)
  Kołobrzeg (57)
  Auchan (169)
  Tesco (160)
  Inditex (31)
  Leroy Merlin (176)
  Bricoman (13)
  STRABAG (16)
  ABB (35)
  Accenture (60)
  Carrefour (222)
  PKO BP (333)
  PwC (11)
  KPMG (40)
  Orange (46)
  IKEA (52)
  Budimex (17)

  Rekrutują z Praca.pl