Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Starszy specjalista

Komenda Główna Policji w Warszawie

Warszawa

24 dni temu

Komenda Główna Policji w Warszawie
Komendant Główny Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 45695

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,
- zagrożenie korupcją,
- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- naturalne i sztuczne oświetlenie,
- wymuszona pozycja ciała,
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
- brak windy osobowej w budynku, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • opracowywanie propozycji rozwiązań bezpieczeństwa na podstawie wyników analizy ryzyka, formalnych wymagań, stosowanych w Policji polityk i procedur bezpieczeństwa,
 • wykonywanie zadań administratora technicznego oraz centralnego dla systemów Biura Łączności i Informatyki,
 • przygotowywanie projektów dokumentów bezpieczeństwa oraz ich zmian,
 • uczestniczenie w przygotowaniu merytorycznej części dokumentacji na realizowane przez Wydział zamówienia, dostawy i usługi,
 • uczestniczenie w przygotowaniu planów ciągłości działania dla centralnych systemów teleinformatycznych biura,
 • uczestniczenie w wykonywaniu analizy ryzyka i opracowywanie projektu planu postępowania z ryzykiem,
 • monitorowanie eksploatacji centralnych systemów internetowych i międzynarodowych Policji oraz tworzenie obowiązującej dokumentacji bezpieczeństwa,
 • uczestniczenie w pracach komisji i zespołów przetargowych dotyczących projektów bezpieczeństwa systemów informatycznych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne o profilu informatycznym lub pokrewnym technicznym ukierunkowanym na systemy teleinformatyczne, lub szkoła wyższa bez wymaganego profilu i studia podyplomowe informatyczne,
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego 3 lata doświadczenia w tworzeniu systemów i rozwiązań teleinformatycznych lub praktyczne doświadczenie we wdrażaniu systemów bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych lub doświadczenie w zakresie stosowania norm serii ISO/IEC 27000,
 • dostęp do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym umożliwiającym zrozumienie dokumentacji technicznej oraz samokształcenie merytoryczne w tym języku,
 • umiejętność tworzenia dokumentacji bezpieczeństwa systemów informatycznych,
 • umiejętność przygotowania i prowadzenia analizy ryzyka,
 • umiejętność oceniania projektów dokumentów bezpieczeństwa,
 • umiejętność analizowania,
 • umiejętność argumentowania,
 • umiejętność negocjacji z przedstawicielami innych komórek KGP lub w postępowaniach przetargowych,
 • umiejętność pracy zespołowej,
 • umiejętność rozwiązywania problemów,
 • umiejętność szybkiego podejmowania decyzji,
 • zdolność samokształcenia,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość prawa zamówień publicznych,
 • znajomość aktów prawnych regulujących funkcjonowanie systemów teleinformatycznych Policji.

Szukaj pracy według:

Dolnośląskie:
Wrocław (657)
Wałbrzych (66)
Legnica (97)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (241)
Toruń (141)
Lubelskie:
Lublin (237)
Chełm (48)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (791)
Tarnów (103)
Nowy Sącz (90)
Mazowieckie:
Warszawa (2057)
Radom (171)
Płock (73)
Opolskie:
Opole (226)
Nysa (80)
Podkarpackie:
Rzeszów (145)
Przemyśl (39)
Podlaskie:
Białystok (155)
Suwałki (39)
Łomża (31)
Pomorskie:
Gdańsk (473)
Gdynia (294)
Słupsk (80)
Śląskie:
Katowice (560)
Częstochowa (175)
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (206)
Elbląg (127)
Ełk (62)
Wielkopolskie:
Poznań (624)
Kalisz (91)
Konin (75)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (296)
Koszalin (124)
Kołobrzeg (44)
Auchan (182)
Tesco (151)
Inditex (29)
Leroy Merlin (166)
Bricoman (29)
STRABAG (5)
ABB (43)
Accenture (118)
Carrefour (142)
PKO BP (315)
PwC (27)
KPMG (40)
Orange (30)
IKEA (36)
Budimex (30)

Rekrutują z Praca.pl