Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Starszy specjalista

Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

Warszawa

3 dni temu

Ministerstwo Zdrowia w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 48408

Warunki pracy

praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie; praca związana jest z permanentną obsługą klientów zewnętrznych oraz częstym reprezentowaniem urzędu;
Departament Kwalifikacji Medycznych i Nauki mieści się Warszawie przy ul. Miodowej 15 na II piętrze w budynku „C; budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; w budynku „B” jest winda i toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych; przed budynkiem są podjazdy dla wózków inwalidzkich;

Zakres zadań

 • Uznawanie kwalifikacji obywateli Unii Europejskiej oraz państw trzecich w regulowanych zawodach medycznych nabytych w Unii Europejskiej w celu zapewnienia swobody świadczenia usług na terytorium UE;
 • Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zaświadczeń w medycznych zawodach regulowanych w Polsce, na potrzeby osób starających się o uznanie kwalifikacji zawodowych za granicą;
 • Odpowiadanie, również w języku angielskim) na zapytania dotyczące wspólnotowego systemu uznawania kwalifikacji oraz współpraca z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwem Edukacji Narodowej, Narodową Agencją Wymiany Akademickiej, zagranicznymi ośrodkami NARIC, organami właściwymi państw UE w sprawach uznawania kwalifikacji w zawodach medycznych, towarzystwami naukowymi, samorządami zawodowymi oraz związkami zawodowymi w zakresie uznawania kwalifikacji w zawodach medycznych, a także uczestniczenie w spotkaniach i posiedzeniach w ramach powyżej współpracy;
 • Legalizacja dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w zakresie właściwości rzeczowej Departamentu, przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą;
 • Opracowywanie projektów aktów prawnych związanych z uznawaniem kwalifikacji w zawodach medycznych (w tym międzynarodowych) oraz dotyczących wykonywania zawodów medycznych przez cudzoziemców; opiniowanie wewnętrznych i zewnętrznych aktów prawnych; Współpraca z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach zadań nałożonych na państwa członkowskie dyrektywą 2005/36/WE oraz koordynowanie procesu dostosowania kształcenia w zawodach medycznych, z wyłączeniem zawodów pielęgniarki i położnej;
 • Prowadzenie spraw związanych z uznawaniem tytułu specjalisty w zawodach lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, diagnosty laboratoryjnego oraz w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, potwierdzeniem kwalifikacji felczera;
 • Udzielanie odpowiedzi na zapytania Centrum SOLVIT Polska - systemu nieformalnego rozwiązywania problemów transgranicznych oraz prowadzenie spraw i notyfikacji w Systemie Informacji Rynku Wewnętrznego (IMI).

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze prawa, administracji publicznej lub współpracy międzynarodowej,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
 • wiedza z zakresu uregulowań prawnych dotyczących uznawania kwalifikacji zawodowych oraz wykonywania medycznych zawodów regulowanych,
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • umiejętność obsługi komputera,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętności interpersonalne niezbędne w kontrakcie z klientem.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • szkolenie z zakresu współpracy z klientem,
 • podstawowa znajomość języka francuskiego, niemieckiego, rosyjskiego.

Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Administracyjnych

Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
Specjalista ds. Administracyjnych Praca Specjalista ds. Administracyjnych

Szukaj pracy według:

Dolnośląskie:
Wrocław (756)
Wałbrzych (75)
Legnica (104)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (273)
Toruń (199)
Lubelskie:
Lublin (242)
Chełm (44)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (825)
Tarnów (99)
Nowy Sącz (83)
Mazowieckie:
Warszawa (2265)
Radom (188)
Płock (67)
Opolskie:
Opole (235)
Nysa (78)
Podkarpackie:
Rzeszów (176)
Przemyśl (50)
Podlaskie:
Białystok (161)
Suwałki (54)
Łomża (42)
Pomorskie:
Gdańsk (531)
Gdynia (284)
Słupsk (103)
Śląskie:
Katowice (611)
Częstochowa (189)
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (199)
Elbląg (139)
Ełk (57)
Wielkopolskie:
Poznań (675)
Kalisz (83)
Konin (71)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (421)
Koszalin (110)
Kołobrzeg (66)
Auchan (149)
Tesco (150)
Inditex (37)
Leroy Merlin (166)
Bricoman (14)
STRABAG (12)
ABB (36)
Accenture (63)
Carrefour (225)
PKO BP (327)
PwC (16)
KPMG (38)
Orange (45)
IKEA (46)
Budimex (19)

Rekrutują z Praca.pl