Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Starszy specjalista

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

Warszawa

29 dni temu

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 52490

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu, przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.
Praca w budynku przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.
Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego.

Zakres zadań

 • Wykonywanie audytów środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych w celu zapewnienia odpowiedniej jakości i terminowości wykonania prowadzonych zadań audytowych.
 • Opracowywanie projektów protokołów z audytu, podsumowań ustaleń, sprawozdań oraz innych dokumentów niezbędnych podczas prowadzenia czynności i wystąpień do jednostek podlegających badaniu w celu przedstawienia stanu faktycznego, dokonania oceny efektywności funkcjonowania systemów zarządzania i kontroli.
 • Sporządzanie dokumentacji roboczej z przeprowadzonych czynności audytowych w celu właściwego udokumentowania ustaleń audytu oraz jej archiwizowanie.
 • Koordynowanie prac zespołu audytowego w celu zapewnienia sprawnego przebiegu czynności

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 3,5 roku w obszarze kontroli lub audytu
 • znajomość przepisów z zakresu: prawa unijnego i krajowego dotyczącego funduszy strukturalnych oraz pomocy finansowej z UE i innych źródeł zagranicznych, finansów publicznych, rachunkowości oraz zamówień publicznych,
 • znajomość zagadnień z zakresu międzynarodowych standardów audytu oraz metod i technik audytu,
 • znajomość ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej
 • Umiejętność skutecznej komunikacji, wyciągania wniosków i proponowania rozwiązań, dokonywania interpretacji i wykładni przepisów prawa oraz umiejętność pracy w zespole.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Studia podyplomowe z zakresu audytu lub funduszy UE
 • Uprawnienia audytora wewnętrznego/biegłego rewidenta/ Certified Internal Auditor (CIA)/ Certified Government Auditing Professional (CGAP)
 • Znajomość jednego z podstawowych języków roboczych KE (angielski lub niemiecki lub francuski) - na poziomie umożliwiającym czytanie i rozumienie literatury przedmiotu
 • Znajomość zagadnień z zakresu audytu IT
 • Umiejętność posługiwania się specjalistycznym oprogramowaniem audytorskim (np. ACL)
 • Szkolenie z zakresu audytu wewnętrznego/Certified Internal Auditor (CIA)/ Certified Government Auditing Professional (CGAP), metody i techniki audytu
Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
Praca Specjalista ds. Administracyjnych