Starszy specjalista

Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

Warszawa

21 dni temu

Główny Urząd Statystyczny w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 53687

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa.
Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem, schody w holu głównym są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy wyposażone są w informację głosową oraz oznakowanie dla osób niewidomych, natomiast nie są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich w zakresie usytuowania poręczy i tablicy przyzywowej. W budynku znajduje się 5 toalet przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością.
Praca przy komputerze.

Zakres zadań

 • współpraca w opracowywaniu założeń do modeli ekonomicznych (ekonometrycznych i statystycznych) oraz określanie zakresu informacji i danych do ich konstrukcji w celu opracowania szybkich szacunków kwartalnych rachunków PKB,
 • wykorzystywanie metody bilansowania danych kwartalnych, w tym metody benchmarkingu oraz przeprowadzanie analizy błędów i odchyleń w stosunku do danych długookresowych celem automatyzacji tego procesu i przyśpieszenia publikacji kwartalnych danych PKB oraz wyeliminowaniu ryzyka popełnienia błędu,
 • współpraca przy aktualizacji systemu informatycznego do automatycznego przetwarzania danych w zakresie kwartalnych rachunków narodowych celem usprawnienia procesów bilansowania kwartalnego PKB,
 • zestawianie danych w celu udostępnienia ich odbiorcom zewnętrznym.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe w zakresie nauk ekonomicznych lub matematycznych,
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
 • znajomość ustawy o statystyce publicznej,
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
 • umiejętność obsługi komputera (MS Office),
 • znajomość statystyki i ekonometrii,
 • wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe,
 • rzetelność,
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów,
 • komunikacja pisemna,
 • komunikacja interpersonalna,
 • współpraca,
 • myślenie analityczne,
 • kreatywność,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość zasad ESA,
 • znajomość programu do analizy statystycznej i programowania – R.
Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
Praca Specjalista ds. Administracyjnych