Starszy specjalista

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Rzeszów

36 dni temu

Urząd Statystyczny w Rzeszowie
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 54175

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
• Praca w siedzibie Urzędu
• Praca przy komputerze
• Wykonywanie zadań pod presją czasu
• Możliwe delegacje poza miejscowość, w której znajduje się siedziba Urzędu

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
• Narzędzia pracy - komputer i sprzęt biurowy
• Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu
• W budynku znajduje się winda

Inne
• Przed budynkiem od strony ul. Kopernika znajduje się winda dla wózków inwalidzkich

Zakres zadań

  • Prowadzenie prac w zakresie łączenia statystycznych i pozastatystycznych źródeł danych, w szczególności Big Data
  • Prowadzenie prac analitycznych z wykorzystaniem zaawansowanych metod analizy eksploracyjnej
  • Opracowywanie wyników badań ogólnokrajowych oraz badań prowadzonych przez Urząd
  • Prowadzenie prac badawczych nad metodami bilansowania macierzy z wykorzystywaniem programowania matematycznego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
  • Rzetelność
  • Zorientowanie na osiąganie celów oraz dobra organizacja własnej pracy
  • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
  • Umiejętność współpracy
  • Umiejętność myślenia analitycznego
  • Umiejętność komunikacji interpersonalnej
  • Kreatywność
  • Umiejętność wykorzystania wiedzy i doskonalenia zawodowego
  • Znajomość pakietu MS Office
  • Znajomość ustawy o statystyce publicznej
  • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
  • Znajomość przepisów o ochronie danych osobowych
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego na poziomie poziom (B2)
  • Umiejętność programowania w języku R
Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
Praca Specjalista ds. Administracyjnych