Starszy specjalista

Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie

Warszawa

71 dni temu

Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 60177

Warunki pracy

- praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;
- obsługa klientów zewnętrznych i wewnętrznych;
- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,
- praca w szczególnie trudnych warunkach atmosferycznych (deszcz, śnieg, mróz, upał, wiatr).

Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:
Budynek siedziby Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób
niepełnosprawnych.
Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, fax.
Informacje dodatkowe: budynek klimatyzowany.

Zakres zadań

 • Uczestniczenie w bieżących audytach, inspekcjach, testach, ćwiczeniach oraz przeglądach z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego, jak również zgłaszanie propozycji zapisów do opracowanych raportów z ww. czynności audytowych, w celu zapewnienia właściwego stosowania przepisów prawa w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego.
 • Branie udziału w procesie certyfikacji podmiotów w zakresie przewozu lotniczego, zarządzania lotniskiem oraz obsługi naziemnej w celu spełnienia wymogów określonych prawem.
 • Branie udziału w opracowywaniu materiałów informacyjnych dotyczących ochrony lotnictwa cywilnego podmiotów w zakresie przewozu lotniczego, zarządzania lotniskiem oraz obsługi naziemnej wraz z ich analizą w celu oceny stanu ochrony ww. podmiotów.
 • Ocenianie rocznych harmonogramów z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego podmiotów prowadzących lotniczą działalność w zakresie przewozu lotniczego, zarządzania lotniskiem oraz obsługi naziemnej oraz rocznych sprawozdań z przeprowadzonych czynności kontrolnych w celu przedłożenia ich do akceptacji przełożonemu.
 • Zgłaszanie propozycji do przygotowywanych projektów zmian aktów prawnych dotyczących kontroli jakości w celu wypracowania skutecznych i aktualnych narzędzi prawnych pozwalającym na efektywną kontrolę realizacji przepisów ochrony lotnictwa cywilnego.
 • Zgłaszanie propozycji do zmian wzorów listy kontrolnej w celu dostosowania jej do obowiązujących przepisów w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego
 • Przeszkolenie specjalistyczne z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego
 • Przeszkolenie do prowadzenia audytów kontroli jakości z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego
 • Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych (poufne) lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie procedury uzyskania takiego poświadczenia
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Kompetencje behawioralne: współpraca, komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, rzetelność, wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, orientacja na kilenta (umiejętności interpersonalne), radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, myślenie analityczne.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Posiadanie certyfikatu operatora kontroli bezpieczeństwa
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym
Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
Praca Specjalista ds. Administracyjnych